Naše škola se nachází uprostřed malé vesničky Vilémov u Šluknova. Škola je jednopatrová, máme tu čtyři paní učitelky a v celé škole je nás v pěti ročnících jen 31 dětí.

Naše třída je ve druhém patře a máme tu skvělé vybavení: počítače a interaktivní tabuli. Naše třídní učitelka se jmenuje Jitka Kopřivová, paní ředitelka Bohuslava Bydžovská, učitelka na angličtinu a tělocvik se jmenuje Irena Sodomková, učitelka přírodovědy a vlastivědy se jmenuje Helena Marková, a naše skvělá uklízečka se jmenuje Marie Sladká. Paní vychovatelka ve školní družině se jmenuje Marita Müllerová.

V naší 5. třídě je 5 kluků a 2 holky. První je Mirek, expert na hip hop, dále Dan. Jeho rodiče vlastní obchod a tak umí skvěle prodávat. Pak je tu Denis, machr na balení starších holek. A teď je tu Libor - skvělý fotbalový brankář. A potom Martin, který je dobrý na počítače. Teď holky. První z nich je Lucka, dobře hraje na klavír. Pak Kristýna, tento rok je tu s námi poprvé, přistěhovala se k nám z Machnína.

A teď 3. třída. Ta má 6 dětí, 3 kluky a 3 holky. První je Matěj, jeho táta je traktorista, hádejte jeho oblíbenou hračku, samozřejmě, že je to traktor. Pak Honza, občas průšvihář, ale jinak není špatný. Poslední kluk je Kuba, z kluků nejchytřejší.

A teď holky. Všechny jsou dost chytré. Jako první představím Bětku, kamarádka a skvělá herečka, proto taky chodí na divadlo. Dále Romča, nejmenší ze třídy, velmi dobrá kamarádka. Nakonec Míša, dobrá reportérka. V naší třídě jsme všichni kamarádi.

Na škole fungují kroužky počítačů, divadelní kroužek, kroužek šikovných ručiček s výtvarným zaměřením a také naše škola vydává své noviny. Naše spojená třída ve všech zájmových útvarech má své zástupce. Například letos v redakční radě našich novin pracují jen žáci naší třídy! Děvčata se také hodně věnují tanci a kluci jsou členy fotbalového oddílu naší obce. Hodně nás také upevňují společné akce a divadelní vystoupení, která pro nás vymýšlí naše paní učitelka. Doufám, že se vám naše třída bude trochu líbit a že nám pošlete hlasy.

Za všechny spolužáky Martin