O nejtvrdší možnou regulaci hazardu ve městě se dnes pokusí na zasedání zastupitelstva benešovská opozice. Navrhne totiž novou městskou vyhlášku, která zcela vykáže z města herny.

Novou možnost obcím regulovat provozování heren dává městům novela loterijního zákona, který nedávno prošel parlamentem.

„Plně chápu, že pro živnostníky, kteří v současné ekonomické situaci mají problém s tržbami, je každý takovýto stroj vítaným přilepšením. Na druhou stranu je v kompetenci zastupitelstva říct, zda chce či nechce na svém území automaty mít. Zda stojí o drobné přilepšení do městské kasy v podobě 200 tisíc v padesátimilionovém rozpočtu, či zda chce bezpečnější město s větším turistickým potenciálem,“ říká předkladatel návrhu nové městské vyhlášky Filip Ušák s tím, že pokud bude vyhláška s absolutním zákazem heren ve městě schválena, stane se Benešov prvním městem v republice, které k takovému omezení hazardu sáhne.

Proti podobné vyhlášce není ani zastupitel za sociální demokracii Zdeněk Henig.

„Nelíbí se mi, že je náměstí plné heren, jsem pro jejich silné omezení. Ale je třeba nějaký právní rozbor, aby nám ministerstvo vyhlášku nezrušilo. A také potřebujeme znát názor občanů,“ říká s tím, že spíše než k absolutnímu zákazu heren by byl raději pro vytipování lokalit, kde by bylo možné herny provozovat.

Podle Ušáka ale právní rozbor není třeba. „Tím nejlepším právním rozborem je nález Ústavního soudu, který říká, že regulaci mohou rozhodovat obce, a to s okamžitou platností,“ je přesvědčen.

Podobný názor jako Henig má také starostka Benešova Dagmar Tesarčíková.

„Určitě je třeba herny regulovat. Ale je potřeba počkat na dokončení legislativního procesu. Nález Ústavního soudu podle našeho názoru není dostačující. Neradi bychom, aby nám vyhlášku zrušilo ministerstvo. Raději si opravdu chvíli počkáme na konečný výsledek,“ říká starostka.