Nová multifunkční budovat v Děčíně na nábřeží, jejíž součástí bude i zbrusu nová knihovna, roste obyvatelům města před očima. Co všechno se bude dít po jejím dokončení či kdy dojde ke stěhování říká v rozhovoru pro Děčínský deník ředitel knihovny Ladislav Zoubek.

V jakém termínu se bude stěhovat?
K předání nové budovy knihovny do našeho užívání dojde pravděpodobně v květnu 2012, stěhovat se budeme v průběhu července a srpna.

Zůstane knihovna také v budově magistrátu, nebo se přestěhuje vše kompletně?
Jednáme o tom, aby pobočka pro Děčín IV zůstala v budově magistrátu, ale toto ještě není rozhodnuto. V každém případě pobočka v Podmoklech zůstane.

Přestěhovat knihovnu nebude snadná záležitost. Připravujete již stěhovací plány?
Se stěhovacími plány začneme po prázdninách, koncem září.

Jak dlouho očekáváte, že bude stěhování probíhat?
S tak velkým stěhováním nemáme zkušenost, ale předpokládáme, že by vše mělo být přestěhováno během dvou letních měsíců. Slavnostní otevření bude tedy od září, či spíše od začátku října 2012.

Jaká bude kapacita nové knihovny? Kolik se do ní vejde svazků?
Celková kapacita bude více než 250 tisíc knih, včetně dalších knihovních fondů: CD, mapy, časopisy…

Nabídne nová knihovna i další pracovní místa?
Vzhledem k omezeným finančním prostředkům města nová místa nepřibudou! To však neznamená, že by to měl být nějaký zásadní problém pro funkčnost nové knihovny. Některé pracovní pozice ze starých provozů – hlavní budova knihovny i budova vzdělávání, dříve KaSS – budou zrušeny, případně sloučeny. Z ušetřených míst v nových prostorách bude výrazně rozšířena provozní doba a dále nově vznikne turistické informační centrum a občerstvení.

Nová knihovna budí rozporuplné reakce. Myslíte, že ji Děčín potřebuje?
Na tuto otázku jsem již mnohokrát reagoval a vím, že je to mezi občany i představiteli města často diskutované téma. Ano, Děčín novou knihovnu potřebuje! Stávající je bariérová, s nedostatečným sociálním zázemím pro uživatele, s nemožností dalšího výrazného rozvoje v oblasti kulturních aktivit ve všech oblastech a pro všechny věkové kategorie. Tuto odpověď říkám v souvislosti s výraznou demografickou změnou společnosti, která nás čeká – stárnutí populace, vyšší průměrný věk – a z toho plynoucí nové nároky na funkčnost knihovny, kdy poroste význam knihovny jako místa setkávání občanů s kultivovaným a kulturním naplněním volného času. Rovněž role knihoven ve společnosti s nástupem elektronických knih se bude proměňovat. Tyto tendence jsou celospolečenské a Děčín nebude výjimkou. Nová budova bude umožňovat rozvoj ve všech oblastech, které jsem vyjmenoval.

Kolik máte registrovaných čtenářů?
Knihovna má registrovaných více než 5 200 čtenářů, kteří knihovnu za rok navštíví celkem 105 tisíckrát. Znamená to tedy, že jsme nejnavštěvovanější kulturní zařízení ve městě - pokud se nepletu. Tato čísla v nové knihovně však nebudou platit, protože ze zkušenosti kolegů, kteří otvírali novou, nebo zcela rekonstruovanou knihovnu vím, že se dlouhodobě po přestěhování zvýší počet registrovaných čtenářů i návštěvníků až o polovinu.