Vedlejší sezona v Zoo Děčín
(září - říjen, březen - květen)
Otevřeno: denně 8 - 18 hodin
Vstupné: 100/70 Kč

Po kontrole mláděte sambara skvrnitého chovatelé zjistili, že jde o samici. „Prvních pár dní po porodu necháváme matku s mládětem v naprostém klidu, aby se nenarušily mateřské vazby. Mohlo by se totiž stát, že se samice přestane o mládě starat. Kontrola pohlaví a čipování se proto provádí až ve věku několika týdnů,“ vysvětlil vrchní chovatel Petr Haberland.

Mládě se má čile k světu a matka se o něj pečlivě stará. Sambaři své potomky velmi střeží a jak samec, tak samice neváhají v případě ohrožení napadnout případného nepřítele. Dokáží ho udeřit nejen kopyty, ale také kousnout.

Zoo v Děčíně se rozloučila s prázdninami vesmírnou stezkou.
FOTO: Prázdniny končí. Děčínská zoo se s létem rozloučila vesmírnou stezkou

Stádo v děčínské zoo čítá v současné době pět kusů. Po většinu dne mohou lidé vidět celou skupinu ve venkovním výběhu, přestože mají jeleni po celý den přístup do vnitřní stáje, aby se mohli ukrýt do klidu před návštěvnickým ruchem. Jde totiž o velmi plachá zvířata.

„Naše zoo je velmi ceněným chovatelem tohoto jelínka z Filipín, zvířata se u nás pravidelně množí, a dokonce jsme se v roce 2004 zasloužili o první odchov tohoto druhu v České republice,“ uvedla mluvčí zoo Alena Houšková.

Mládě sambara skvrnitého v Zoo Děčín.Mládě sambara skvrnitého v Zoo Děčín.Zdroj: Zoo DěčínSambar skvrnitý je velmi vzácný druh sudokopytníka z oblasti Filipín, kde je endemitem. Sambaři jsou zde silně ohroženi. Podle údajů Světového svazu na ochranu přírody (IUCN) žije na ostrovech Panay a Negros méně než 2500 jedinců, trend je přitom stále klesající. Hlavním problémem je fragmentace populace, postupující expanze zemědělských ploch na úkor původních lesních oblastí a také lov pro maso a trofeje, a to i přes ochranu místní legislativou. Od roku 1990 jsou sambaři skvrnití součástí filipínského záchranného programu. Zdroj: Zoo Děčín