A není bez šance: Zastupitelé Děčína totiž projednání prodeje bývalé školky na Starém Městě nečekaně odložili.

Bod prodeje bývalé školky Českému červenému kříži měl být na programu čtvrtečního zastupitelstva Děčína. Ale nebyl. Na poslední chvíli byl stažen. Podklady k prodeji přitom nebyly vyvěšené ani na internetových stránkách magistrátu, jak je obvyklé u jiných projednávaných bodů.

„Protože byl tak velký rozpor mezi názorem rady města a názorem finančního výboru, shodli jsme se na tom, že bude lepší, když tento bod ze zářijového zastupitelstva stáhneme," vysvětlil náměstek primátorky Jiří Anděl, který má právě prodeje městských pozemků a budov na starosti. Finanční výbor totiž doporučil prodat bývalou školku na Litoměřické ulici jinak než přímým prodejem za 3,1 milionu korun, což doporučila zastupitelstvu rada.

Podle zásad, jimiž se řídí prodej městského majetku, by cena objektu měla být přibližně 3,8 milionu korun. Město by se ale podle názoru finančního výboru mělo dohadovacím řízením snažit získat při prodeji bývalé školky co nejvíce peněz.

„To ale neznamená, že to nedopadne tak, jak se dříve usnesla rada města, tedy přímým prodejem. Znovu tento prodej projednáme v radě 
a následně s naším usnesením předstoupíme před finanční výbor," dodává Anděl.

Rada by se prodejem měla zabývat 6. října, o několik dní později pak zasedá finanční výbor. Do jednání zastupitelstva by se tak prodej domu na Litoměřické ulici mohl znovu dostat v říjnu. Jenže to je pro Červený kříž nejzazší termín.

„Ještě měsíc můžeme vydržet, ale déle to již nejde. Nemůžeme čekat kvůli dotacím na rekonstrukci. Donekonečna nebude čekat ani ústředí Červeného kříže, které nám na koupi slíbilo půjčku," říká Irena Cachová z děčínského Červeného kříže.

Jeho pracovníci se již proto poohlíželi i po jiných domech 
v Děčíně, kam by se mohl přestěhovat.

„Doposud jsme žádný vhodný nenašli. Buď nevyhovoval uspořádáním, nebo byl nad naše finanční možnosti," dodává Cachová.

Bývalá školka není v dobrém stavu. Na rekonstrukci čekají například rozvody vody nebo elektřiny. Podle předběžných odhadů by opravy měly vyjít na dva až dva a půl milionu korun.

Na Litoměřickou ulici na Starém Městě by se mělo přestěhovat také sídlo místního Červeného kříže, které je prozatím na Mírovém náměstí 
v centru Podmokel.

„V Podmoklech se nám líbí, Ale v těchto prostorách je to pro nás malé, neustále musíme stěhovat věci z jedné místnosti do druhé. Navíc děláme 
i školení a i se školící místností je to zde problematické," vysvětluje Cachová.

Sloužit veřejnosti by ale neměla jen samotná budova bývalé školky.

„Plánujeme v budoucnu otevřít také velkou zahradu, která u domu je. Mohly by ji navštěvovat například maminky s malými dětmi," představovala před časem plány Irena Cachová.

Bývalá školka na Litoměřické ulici je nevyužívána již řadu let. Před třemi lety, kdy byl velký nedostatek míst ve školkách, například magistrát uvažoval o tom, že zde školku obnoví.

Jenže následně zjistil, že investice do budovy, aby splňovala současné normy, by byly příliš vysoké.