„Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy,“ varují meteorologové.

„Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami,“ dodávají.

Ke zmírnění následků doporučují zabezpečit okna, dveře, skleníky a volně položené předměty. Dále radí, aby lidé nevstupovali a nevjížděli do proudící vody a zatopených míst a při řízení v bouřce snížili rychlost.