Úmrtí ženy potvrdil Deníku mluvčí Krajské zdravotní Ivo Chrástecký. „Tři zraněné dívky jsou v dobrém zdravotním stavu, zůstávají ale v péči lékařů dětské kliniky Masarykovy nemocnice,“ uvedl Chrástecký.

Při úterním neštěstí sehrálo svou hlavní roli místo, kde se čtveřice nacházela. Bouřka je totiž zastihla v nepříhodné lokalitě. „Je to zrádné místo a podle konfigurace terénu ve Vysoké Lípě jedno z nejméně bezpečných, kde být za bouřky,“ řekl ochránce přírody a člen Amatérské meteorologické společnosti David Boura.

K tragédii došlo na okraji Vysoké Lípy na cestě k Dolskému mlýnu u posledních domů ve vsi. Tedy na místě, kde přechází rozlehlé pastviny v hluboký les na skalnatém podloží. Navíc se jedná o první větší vyvýšeninu po hlubokém údolí řeky Kamenice. Blesky tu tak mají dobré uzemnění. Průměrný blesk nese proud až 30 tisíc Ampérů a může mít napětí až miliardu voltů. Vlakové troleje na severu Čech mají pro porovnání 3000 voltů, v drátech velmi vysokého napětí pak teče nanejvýš 220 kV. tedy jedna pětitisícina napětí blesku.

Ve volné přírodě by se lidé v případě náhlé bouřky měli snažit dostat co nejrychleji jak z lesa, tak i z rozlehlých planin, kde jsou pro elektrické výboje snadným cílem. Pokud to není možné, měli by si přidřepnout a počkat, dokud bouřka nepřejde. Stejně tak by měli co nejrychleji opustit vyhlídky, do kterých by mohl blesk udeřit.

Bezpečné není ani schovávat se pod vysokými stromy nebo u skal. I po těch může blesk sjet a lidi pod nimi stojící zranit. Oproti tomu mohou být lidé během bouřky bez obav v autě, pokud mají zavřená okýnka. Auto totiž funguje jako Faradayova klec, ve které je člověk v bezpečí. Nesmí se ale dotýkat skel nebo kterékoli kovové části. Po těch totiž výboj může sjet.

Největším nebezpečím při zásahu bleskem je zástava srdeční činnosti. Srdce totiž funguje na základě elektrických podnětů. „Pokud blesk zasáhne hlavu, dojde ke krvácení do mozku a jeho následnému otoku. Lebeční kost totiž není izolant,“ připomněl mluvčí záchranné služby Prokop Voleník. Lidé zasažení bleskem jsou také velmi často popálení. Kromě místa vstupu a výstupu elektrického výboje na jejich tělech ale nebývají popáleniny na první pohled patrné. „Jde o hluboké popáleniny způsobené výbojem, který se tělem pohybuje po nervových drahách,“ vysvětlil Voleník.

Pokud někdo vidí, jak jiného člověka zasáhl blesk, je nutné nejprve zjistit, zda je při vědomí. Pokud není, je nutné jej otočit na záda a zaklonit mu hlavu. To uvolní dýchací cesty a není potřeba vytahovat jazyk. „Následně je potřeba zjistit, zda dýchá. Pokud vůbec nedýchá nebo má lapavé dechy či chrčí, je potřeba zahájit kardiopulmonální resuscitaci,“ popsal postup při záchraně Voleník. Hrudník je potřeba stlačit do hloubky přibližně pěti centimetrů přibližně stokrát za minutu.