Vystudoval Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem a od roku 1954 učil 40 let postupně na školách v Krásném Buku, Dolním Podluží, Vlčí Hoře, Starých Křečanech a v Krásné Lípě, kde vedl čtvrt století dětský pěvecký sbor Lipka. Od roku 1994 do roku 2002 vykonával funkci starosty, v dalších letech byl členem rady města. Byl také sbormistrem Krásnolipského komorního sboru.