Jak byste zhodnotil letošní ročník Mezinárodního hudebního festivalu? Co se povedlo – a co ne?
Mezinárodní hudební festival 2011, Česká Kamenice, Děčín a Bad Schandau se dá hodnotit kladně, přesto se při každém pořádání podobných festivalů vyskytnou určité problémy. Myslím, že organizování festivalu Domem kultury v České Kamenici může konkurovat i celé řadě agentur. Uměleckou část zajišťuje Svaz hudebníků ČR a také předjednává účast orchestrů a porot. Festival má vzestupnou tendenci a to je to hlavní, co si všichni přejeme.
Občas nám dělají starosti ubytovací služby, ale budeme se snažit, abychom eliminovali i takové nedostatky. Počet účinkujících se každoročně pohybuje kolem 1 100 a to je již opravdu větší akce. Orchestry různých žánrů navíc absolvovaly mimo soutěží i doprovodné programy například v Jílovém, Arnolticích, Janově, Jetřichovicích, ale také v České Kamenici, kde se uskutečnila největší část festivalu, dále v Děčíně a Bad Schandau, kde byl MHF ukončen.

Objevují se hlasy, že město Děčín na festival přispělo, byť má prázdnou kasu. Jak to bylo s financováním?
Vedení města Děčína děkujeme, že se v letošním roce opět do Děčína vrátila po letech část festivalu. Soutěž big bandů nad 18 let nebyla přímo finančně městem podpořena, byl však zajištěn sál Střelnice pro soutěže a finanční podpora přišla z Ústeckého kraje, jeho vedení a zásluhou paní Jany Vaňhové, hejtmanky, patří jí velký dík za pomoc MHF v Severních Čechách, aby byl festival zachován.

Dočetl jsem se v tisku, že je poukazováno na prázdnou kasu města a že vedení dává finanční prostředky na festival. Je potíž, když pisatelé si neověří skutečnosti a bojují za něco, co neexistuje a vzniká dojem, že nepřejí festivalu, který má zásadní význam pro výchovu mladé generace, která se zabývá ušlechtilými zájmy. Naopak v této souvislosti bych připomenul, že na příklad v Německu, Rakousku, Itálii nebo ve Francii tyto problémy neřeší, ale ani nemají, protože je pro ně důležitá výchova mladé generace.

Ve Finsku jsou nejdále. To proto, že před léty vyhlásili značnou podporu mládeži, která se zabývá hudebními aktivitami, zejména v oblasti dechové hudby. Na školách vznikají orchestry, existují mezinárodní setkání a koncertní aktivity a v letošním roce došlo k prvnímu hodnocení. To bylo překvapující. Nejenomže dominovala hudba, ale byla zaznamenána vzestupná tendence vzdělanosti , ale i jazykové zdatnosti. Finsko, co k tomu dodat. Jen se nám může snít o takových projektech, které jsou finančně dotovány státem, ale i městy.

V této souvislosti bych připomněl pro naše nespokojené pisatele s investicemi do “ dětí a mládeže” a potažmo festivaly pro ně, že v Chebu v ČR existuje hudební festival FIJO, je evropskou doménou, město na tento festival dává kolem 2 000 000 korun a závěr, který probíhá na stadioně, je zaplněn diváky jako na první fotbalovou ligu, což je asi 15 000 diváků a posluchačů.

Základní umělecká škola je pilířem vzdělanosti v hudební oblasti v Chebu, a co je nejdůležitější, že jakákoliv politická strana zvolená ve městě festival neruší, a naopak všechny strany tento významný festival a výchovu dětí a mládeže podporují.

Jaký byl rozpočet festivalu? Kolik lidí na jeho přípravě pracovalo?
Pohybuje se kolem 1 200 000 korun. Nezahrnuji ovšem sponzorské aktivity hmotné. Tým organizátorů je složen ze zástupců města Česká Kamenice, Děčína, Bad Schandau /tam se jedná separátně/ a samozřejmě Svazu hudebníků ČR, který je autorem projektu.

To je prosím o přípravách, které probíhají po celý rok a ve finále musí pomoci mnoho dalších obětavců, aby festival zazářil.

Kdy začne příprava dalšího ročníku?
Přípravy na budoucí ročník– již třináctý – začaly. Zajišťovat finanční prostředky je velmi náročné, musí se zpracovávat projekty pro grantová řízení, bez nich by to nešlo, dále provádět nábor orchestrů a vybírat kvalitní umělecká tělesa.

Festival totiž zahrnuje nejenom amatérskou oblast, poloprofesionální, ale dnes již i profesionální. To proto, aby ti, kteří začínají, měli vzory prostřednictvím těch nejlepších. To již MHF zaznamenává, včetně seminářů a odborného hodnocení. Porota je složená z těch nejlepších a nejznámějších špiček hudebního a kulturního života – Felix Slováček, Václav Hybš a další, včetně zahraničních osobností.

Na co se mohou diváci za rok těšit?
Opět připravujeme pro příští rok soutěže big bandů ve dvou kategoriích, dále dechové orchestry pro slavnostní průvody a jejich prezentaci, koncerty i mimo hlavní dějiště festivalu. Nebudou chybět ani mažoretkové formace, které zdobí průvody vlastním vystoupením. Po ukončení průvodů se uskuteční závěrečný koncert všech účinkujících.

Již dnes předpokládáme účast 10-12 dechových orchestrů. Město Děčín zatím neprojevuje zájem o dechové orchestry, respektive o jejich vystoupení. Škoda, právě tento žánr je potřebný pro svoji bohatou českou tradici. Stále ji obnovovat a zachovávat.

Bude ještě někdy obnovena písňová soutěž Děčínská kotva?
To, že byla organizována v bývalém duchu politického uspořádání, s tím nic nikdo dnes neudělá, ale byla to slavná éra a vedle Bratislavské lyry prostě ideální propagace města a okolních krás Děčínska. Pokus o obnovení nastal v roce 2001 a 2002, přítomná byla televize a Český rozhlas, dokonce na část festivalu přijela televizní společnost MDR z NSR.

Pak nastoupila nová politická strana do vedení města a festival byl postupně rušen. Pokračování MHF zachránilo město Česká Kamenice. Díky. Není podstatný název písňové soutěže, ale je důležité její poslání, poslání pro národ, občany a zejména účastníky, nové skladatele, prostě pro mladou generaci. Prezentace nových interpretů a vůbec zkvalitnění písňové tvorby. Následně je nutné vyhodnotit výhody takové akce, která přinese městu propagaci kulturní, turistického ruchu a přírodních krás. Město Děčín by se určitě nemělo za co stydět, naopak… O připravované akci se zatím jedná v médiích a nechybí ani televize. Námět nového písňového projektu je na světě a měl by se poněkud obsahově lišit od těch minulých. Nechme se překvapit.