Třídenní Mezinárodní hudební festival, jehož podstatná část se odehraje na Děčínsku, začíná již zítra. Na co všechno se můžete těšit přibližuje ředitel festivalu Miloslav Zelenka.

„Hudební festival se uskuteční ve dnech 15 až 17 června. Těžiště akce bude v České Kamenici," uvedl Zelenka.

Podrobný program třináctého festivalového ročníku přineseme v pátečním vydání Děčínského deníku.

Na co se mohou letos diváci a především pak posluchači těšit?

Umělecká úroveň festivalu má stále ještě vzestupnou tendenci. Účast big bandů je potvrzena ze Slovenska, Slovinska, NSR, Polska, Maďarska a samozřejmě z České republiky.

Diváci a posluchači budou mít možnost poslechnout špičkové nejenom mládežnické swingové a jazzové, ale i vysoce kvalitní orchestry dechové.

Rozsah dislokovaných vystoupení v regionu Severních Čech je letos mimořádně náročný.

Jaké jste oproti loňskému ročníku udělali změny?

V letošním roce se Mezinárodní hudební festival rozšiřuje.

Mimo Českou Kamenici a Děčína ještě do Rumburku, Ústí nad Labem, Jílového, Benešova nad Ploučnicí, dále do obcí Janov, ale také k našim sousedům do Německa do Bad Schandau také až do Pirny. Také mediální podpora festivalu je podstatně větší.

Kolik letos dorazí na festival soutěžících?

Celková účast se očekává kolem 1 200 hudebníků a mažoretek.

Hlásilo se dodatečně ještě mnoho big bandů, které jsme odkázali na příští ročník festivalu. Současný stav je 22 big bandů, 10 dechových orchestrů a řada mažoretkových formací. Jedná se o velmi kvalitní orchestry.

Kolik lidí festival připravuje a kdo ji finančně podpořil? A jak dlouho příprava trvala a co bylo nejtěžší zvládnout?

Největší tíha je na městu Česká Kamenice a jeho Domu kultury v oblasti organizační. Svaz hudebníků zajišťuje uměleckou stránku festivalu, výběr a účast orchestrů a mažoretek, odbornou porotu, pomáhá v propagaci a v zejména v zahraničních jednáních, na centrálních úřadech. Přípravy se propojují s městy České Kamenice a Děčína.

Co se týká finanční podpory festivalu, je složité udržet v této podobě mezinárodní akci tohoto charakteru, protože vedení Svazu hudebníků není připraveno nastalou situaci řešit podstatným snížením úrovně a omezením významu a popularity na úkor orchestrů. Festival je v evropském kalendáři a to nás samozřejmě zavazuje.

Existují zkušenosti, že v některých lokalitách podobné akce zanikaly, protože se objevovaly názory některých funkcionářů nahrazovat snížené počty účinkujících o obchodní služby, zejména v oblasti konzumace alkoholu a různých specialit, jako na příklad vepřové hody. To nám naštěstí v naší dlouholeté spolupráci s uvedenými partnery na úrovni nehrozí.

Bez dobrovolníků se určitě neobejdete…

Vyčíslit všechny je problém, musíte vzít v úvahu přípravy dirigentů na vystoupení orchestrů, organizační pracovníky, kteří jsou nejdůležitější, je jich asi sto. Investice do výchovy a podpory zejména do mladé generace a přátelství, to se stoprocentně vyplatí, nesmíme uvažovat pouze v současném reálném čase, to by se také nemuselo v budoucnosti vyplatit.

Jmenujte také někoho z organizátorů a pomocníků konkrétně…

Dvě jména rád uvedu. Tím hlavním zakladatelem byl Pavel Sinko, současný náměstek děčínského primátora. Sledoval jsem jeho obětavou činnost nejenom v kulturní oblasti, ale hlavně ve sportu. Vždy dosahoval v organizování špičkové životní úspěchy. Tak i dnes se vrátil k pomoci částečně vracet Mezinárodní hudební festival do Děčína. Jeho komunikační způsob jednání je vlídný,přátelský a co je hlavní: je slušný k lidem.

Druhým vzorem v seriozním jednání a v prosazování kulturních a hudebních aktivit je bývalý starosta České Kamenice Miroslav Weis. Má značnou zásluhu na tom, že festival pokračuje a právě Česká Kamenice se stala hlavním pořadatelem spolu se Svazem hudebníků a dnes opět i s městem Děčín.

A co současné vedení České Kamenice?

Současné vedení města České Kamenice v čele s Martinem Hruškou nadále festival podporuje a počítá s jeho existencí. A to jsou jistoty, které nás všechny musí těšit, mají perspektivu a jsou nejenom pro mládež důležité pro další jejich vzdělávání, ale i pro rozšiřování přátelských vztahů mezi národy.

Zpátky k programu. Kdo bude sedět v porotě?

Odborná porota má garantovanou vysokou úroveň pro hodnocení soutěží. Felix Slováček a Václav Hybš jsou Ve své profesi úspěšnými umělci ve svých oborech, dále PhDr.Jaroslav Bayer, který působil řadu let v Německu a úspěšně, Ferenc Schreck z Maďarska, úspěšný trombonista,pedagog, Tadeusz Mroczek z Polska, pedagog, dirigent a tajemník poroty MgA.Tomáš Čistecký, úspěšný hudebník, organizátor a duše významného projektu Mladá Praha, který má mezinárodní účast mladých umělců, za značné podpory města Prahy i občanů. Závěrečný koncert dechových orchestrů proběhne pod taktovkou ppl. Jaroslava Šípa, šéfdirigenta Ústřední hudby armády České republiky, který patří ke špičce dechové hudby.

Na co se těšíte vy osobně?

Především na všechny účastníky, na kvalitní umělecké výkony, na další spolupráci se všemi, kteří jsou naladěny na stejnou harmonickou frekvenci, ale i na to, že posuneme festival dál k většímu přátelství, ohleduplnosti, lepší komunikaci a k lásce k hudbě nejen diváků a posluchačů, ale i těm, kteří festival připravují a zato jim děkuji.

Věřte, je to velmi náročné, ale je to pro naši lepší budoucnost a vytváření příznivých podmínek pro vzájemnou úctu, ohleduplnost a přátelství, to právě hudba vytváří a naše společnost takovou atmosféru spolužití nutně potřebuje.

Těším se také na to, že se opět obnoví „Autorská soutěž" pro skladatele, bez rozdílu věku, s účasti všech zájemců, talentů i profesionálů. Pracujeme na tom.