Lidé ohrožení Labem se ochrany dočkají až 
v polovině letošního roku. 
A to i přesto, že velká část stavby za přibližně 300 milionů korun je již hotová. Celé rozsáhlé protipovodňové opa-tření je totiž považováno za jednu stavbu a je možné jej používat až po jejím dokončení.

Když začala po rychlém tání sněhu stoupat hladina Labe, mnoho lidí si myslelo, že je ochrání mobilní protipovodňové bariéry.
Například u komplexu Paroloď u Tyršova mostu jsou již osazeny lyžiny pro jejich umístění. Jediné, co chránilo před vodou, byly červenobílé pásky.

„Voda se zastavila těsně před barákem, bylo to na hraně a chybělo málo. Navíc nejspíš nejsou ani zpětné klapky v kanálech," říká Hana Hájková z Parolodi s tím, že je dobře, že jsou na mostku pod Tyršovým mostem lyžiny.

„Ale ještě lepší by bylo, kdyby tam již bylo možné osadit v případě potřeby 
i hliníkové profily. Tentokrát opravdu chybělo poměrně málo," dodává spolumajitelka Parolodi.

V internetových diskuzích padala obvinění na magistrát, že nic nedělá. „Schody 
u Škuneru byly pod vodou, na měřidle to ukazovalo 
5,3 metru. Když se chce, všechno jde. Ale jsme v Čechách," napsala na Facebooku jedna z uživatelek.

Děčínská radnice ale vinu na nespuštění protipovodňové ochrany odmítá.

„Magistrát nemohl konat, je potřeba se obracet na Povodí Labe, které je investorem výstavby protipovodňových opatření v Děčíně," uvedla mluvčí magistrátu Markéta Lakomá.

Podle vyjádření Povodí Labe není možné protipovodňové bariéry v současné době využívat.

„Ve smyslu znění stavebního zákona nelze používat  ani části jakékoliv stavby pro účel, pro který je stavba budována, v průběhu výstav-by. Teprve na základě vydání kolaudačního souhlasu po jejím dokončení je stavba způsobilá k trvalému užívání," řekl tiskový mluvčí Povodí Labe Václav Jirásek.

Díky tomu jsou v současné době chráněna před velkou vodou pouze ta místa, která jsou obehnána až téměř dva metry vysokou betonovou zdí. Ale ani ta ještě není zcela dokončená. „Stavba protipovodňových opatření 
v Děčíně bude dokončena do 30. června 2013," doplnil Jirásek.

Teprve poté se bude moci rozběhnout úřední kolečko. Kdy to skončí, ale není v současnosti vůbec jisté.