V Přerově, na konečné zastávce autobusové linky z Děčína do Těchlovic, bije do očí hromada haraburdí. Pneumatiky, autosedačky, torzo jakéhosi gauče i jiné části nábytku, igelitové plachty, plastové kbelíky a další nepotřebné věci se tam neobjevily nepozorovaně. Svědky svérázného jarního úklidu se stali obyvatelé rodinného domu v sousedství točny autobusů.

„Přijela čtyřkolka s přívěsem a muž se ženou vyložili první náklad. Když jsem se jich zeptal, proč tady dělají nepořádek, tak mi ta ženská tvrdila, že starostka o tom ví a že odvoz těch složených věcí zajistí obec. Pak sem zajeli snad ještě třikrát. Protože se mi to přece jen nezdálo, zapsal jsem si poznávací značku té čtyřkolky a zavolal paní starostku,“ popsal událost Bohuslav Hrdlička.

Pro těchlovickou starostku Jaroslavu Hýlovou nebyl telefonát příjemnou zprávou.

„Okamžitě jsem se sem rozjela a docela mě to počínání neznámé dvojice naštvalo. Nejenže tady udělali doslova bordel, ale taky mě rozlítila ta jejich drzost. Že se dovolávali mého údajné ho souhlasu. Na něco podobného bych přece nemohla nikdy přikývnout,“ rozčilovala se nad hromadou odpadů paní starostka. Nelenila a případ okamžitě nahlásila policii.

„Trestním oznámením na neznámého pachatele se už zabývá obvodní oddělení Policie České republiky v Děčíně. Záležitost zatím šetří jako přestupek proti veřejnému pořádku. Budou ještě prověřovat a zjišťovat vše, co je v oznámení uvedeno,“ potvrdila policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Právě proto, že strážci zákona mají k dispozici poznávací značku čtyřkolky, s níž dvojice odpady na konečnou zastávku autobusů v Přerově navážela, neměli by původci nepořádku zůstat neznámými pachateli.

„Dokonce už mám od lidí z nedalekého Malého Března informaci o tom, že tuší, o koho jde. Ale protože jde o událost, kterou se zabývá policie, nechci nějakými spekulacemi komplikovat vyšetřování,“ poznamenala starostka Těchlovic.

Obec každoročně vynakládá desítky tisíc korun na zajištění svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Kdyby se nepořádek objevil na určeném místě po nějaké předchozí domluvě v době takového svozu, možná by se záležitost nestala případem pro policii.

„Jenže nikdo se mnou nejednal, je to tedy černá skládka,“ zlobila se starostka.

Společně se svým tchánem Bohuslavem Hrdličkou se svědkem události stal i Petr Klimt.

„Nechceme tady mít jedno velké smetiště. V rámci veřejně prospěšných prací se staráme o to, aby obec byla upravená. Stojí nás to dost námahy a obec peněz. Proto mě štvou lidi, kteří tady podobným drzým a těžko pochopitelným způsobem dělají nepořádek. Myslím, že kdyby museli zaplatit nějakou citelnější pokutu, příště by si to nejen oni, ale i další provinilci pořádně rozmysleli,“ zlobil se zaměstnanec obce.

Zvláště v jarním období mají více než dost podobných trpkých zkušeností s nepořádkem ve volné krajině i pracovníci děčínské správy CHKO Labské pískovce.

„Je to každoročně stále stejný obrázek. Na obou březích Labe se povalují vyházené pneumatiky, ledničky a další elektrospotřebiče, petky, igelitové pytle zaplněné nejrůznějšími odpady a odpadky. Nejhorší bývá nepořádek v pravobřežní části labského údolí mezi Děčínem a Hřenskem. Nějaké odpady sem při zvýšené hladině řeky přinese velká voda, ale velkou měrou krajinu hyzdí i lidé z nejbližšího okolí řeky. Chovají se jako čuňata,“nebral si žádné servítky botanik Labských pískovců Petr Bauer.

Případy, kdy se podaří původce černých skládek zjistit, se zabývá děčínský magistrát.

„Podobné přestupky vesměs končí uložením finančních sankcí. Záleží na míře provinění, způsobené škodě a společenské nebezpečnosti takového jednání. Pokuty se pak pohybují v tisícových částkách,“ uvedla Milena Šikýřová-Mestlová, vedoucí oddělení vnitřních věcí, přestupků a dopravně správních agend děčínského magistrátu.