Mnohé firmy včetně některých provozovatelů chráněných dílen od počátku letošního roku hendikepované pracovníky v děčínském regionu více propouštějí, než přijímají. Na jejich zaměstnávání totiž dostávají od státu podstatně méně peněz, než dříve.

Přibývají do evidence

„Od počátku roku jsme do naší evidence uchazečů o zaměstnání postupně přijali více než sto osob se zdravotním postižením,“ potvrdila vedoucí odboru zprostředkování děčínského úřadu práce Marie Gutová.

I přes dílčí výkyvy se od počátku loňského roku do současné doby počet nezaměstnaných v regionu snížil o více než dva tisíce lidí. Hendikepovaných v evidenci ale stále přibývá.

„Ještě před nějakými třemi roky lidé s nejrůznějšími zdravotními problémy měli v celkovém počtu nezaměstnaných asi desetinové zastoupení. Podle aktuální statistiky mají hendikepovaní mezi nezaměstnanými skoro dvacetiprocentní zastoupení. A to je alarmující zjištění,“ připomněla Marie Gutová.
Ještě na počátku letošního roku se některé firmy, které provozují chráněné dílny nebo mají vymezena jen určitá pracoviště jako chráněné, obávaly nutnosti razantnějšího propouštění.

„Několik lidí jsme propustili už koncem loňského roku, další výpovědi pak následovaly ,“ poznamenal Roman Kafka, majitel děčínských firem Kafka K Plus a Axin, které se zabývají převážně výrobou kancelářských potřeb, kartonáží a polygrafickou činností.

Až do konce loňského roku firmy na zaměstnávání plně invalidního člověka dostávaly skoro třináct tisíc a v případě částečně invalidního nebo jinak zdravotně znevýhodněného pracovníka to bylo téměř šest a půl tisíce korun. A to bez ohledu na to, jakou skutečnou mzdu těmto lidem zaměstnavatelé vypláceli. Jestliže tedy při třináctitisícovém příspěvku státu měl zaměstnanec plat pouze deset tisíc nebo ještě méně, rozdílové částky firma mohla použít pro své potřeby. Podle nového systému stát příspěvky poskytuje prakticky jen v míře odpovídající výši skutečných mzdových nákladů. Maximálně ale do devíti tisíc korun.

Reforma je trefou vedle

Nový systém okleštěných finančních podpor na zaměstnávání hendikepovaných osob poškodil a existenčně ohrozil zejména sdružení a nezisková organizace poskytující sociální služby. To byl také důvod, proč například děčínská Slunečnice společně s dalšími partnery iniciovala založení Krizové skupiny neziskových poskytovatelů sociálních služeb.

„Právě v tomto týdnu jsme k nastolené problematice uspořádali v Praze tiskovou konferenci s cílem upozornit především na to, že dlouhodobě trvá nepochopení zásadní role neziskových organizací v systému sociálních služeb. Stát zatím bohužel nedokázal vytvořit podmínky k tomu, aby systém sociálních služeb byl plně funkční, ekonomicky efektivnější a vnímavější ke skutečným potřebám lidí,“ uvedl Martin Zíka z děčínské Slunečnice. Ta mimo jiná musela právě kvůli nedostatku peněz ukončit činnost svého bezbariérového výtvarného ateliéru.

Ještě v prvních týdnech letošního roku provázel optimismus vedení děčínské firmy Centroflora. Tam v souvislosti se změnou vyplácení finančních podpor na zaměstnávání zdravotně postižených několik lidí propustili už koncem roku.

„Od té doby se situace pořád zhoršuje. Ekonomické problémy řešíme půjčkami a je zřejmé, že musíme přikročit k propouštění dalších pracovníků. Postihne ty lidi, kteří svojí výkonností zaostávají za ostatními. Nemusí jít přitom o pracovníky se zdravotními hendikepy. Mnozí z nich si se svěřenou prací dokáží poradit lépe, než jejich spolupracovníci či spolupracovnice,“ uvedl jednatel společnosti Centroflora Miroslav Koukal.

Firma už přikročila k některým opatřením, která mají minimalizovat režijní a další náklady například za pronájem kanceláří a podobně. Zároveň získala významnou zakázku, kterou se podařilo zajistit dlouhodobější práci a která koncem roku překlene současné ekonomické potíže.

„O nějakém výraznějším zisku se ale nedá příliš mluvit. Budeme rádi za bilanci, která neskončí ekonomickou ztrátou,“ dodal Koukal.

Firem je asi tisícovka

Od Nového roku se snížily příspěvky na handicapované zaměstnance. Zaměstnavatel za člověka se zdravotním postižením dostane až o několik tisíc méně. O práci proto přišly stovky postižených.

„Firem, které v naší republice zaměstnávají lidi se zdravotním postižením je asi tisícovka. Propuštěných zaměstnanců budou řádově stovky,“ potvrdil data Deníku Karel Rychtář, místopředseda Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených (AZZP).

Na reformě tratí především těžce postižení lidé. Na ně se příspěvek totiž snížil nejvíce. Rozdíl činí až několik tisíc korun. „Reforma vlastně přinesla jen jednu jedinou věc. Snížila vyšší sazbu příspěvku z třinácti na devět tisíc,“ uvedl Karel Rychtář.

Mnoho zaměstnavatelů teď dostává od státu nedostatečné příspěvky a musí zaměstnance propouštět. „Problém této reformy je, že nejde do podstaty věci. Řeší jen ekonomické aspekty. Ani po jejím zavedení není v Česku stále volný trh pro zaměstnance se zdravotním postižením,“ vysvětlil Karel Rychtář.

Platy jdou dolů

Řada firem tak kvůli reformě rovněž zeslabila svůj ekonomický rozvoj, nedostatečné příspěvky mají za následek snižování výplat všech zaměstnanců ve firmě. Před reformou i po ní si však mnoho zaměstnavatelů našlo cestu, jak zákon obejít.

„Modelový příklad, jak lze nyní reformu obejít, je třeba ten, že firma podepíše smlouvu s postiženým a za práci mu zaplatí devět tisíc korun. Postižený ale zároveň ve smlouvě podepíše, že firmě pět tisíc z této částky vrátí. Třeba za údajné zapůjčení nářadí a podobně,“ popsal jednu z variant Karel Rychtář.

JOSEF SUK
ŠÁRKA ŠKAPIKOVÁ