Děti 3 a 5 ročníku základní školy díky této spolupráci postupně poznávají úskalí života lidí s handicapem. Klienti Domova Severka se zase přímo účastní výuky na základní škole, a to na hodinách výtvarné a tělesné výchovy.

„Naše děti mají  možnost si na společných setkáních vyzkoušet, jak se žije lidem se smyslovou vadou, nebo jaké to je, když přestanou fungovat nohy, ruce. Připravujeme pro ně hry a modelové situace, aby to mohli poznat na vlastní kůži. Už přímým kontaktem s člověkem s postižením si dítě může uvědomit, co všechno se změní, pokud ztratíme běžné schopnosti, a tím i možnosti žít životem zdravého člověka," říká učitelka Renata Hegnerová, která spolupráci s domovem před deseti lety rozjela.

Z pohledu obyvatel Domova Severka je mezigenerační setkávání  příjemným a prospěšným podnětem nejen  pro ty starší klienty. Mnoha obyvatelům Domova se změní možnosti realizace, mohou se pochlubit svými výrobky, šikovností, zařízením právě toho svého bytečku, prostě si s dětmi popovídat. Mnozí z nich nemají rodinu, nikdo jim nepíše, ani oni sami nemají komu napsat.

„Společně jsme prožívali Mikulášské zábavy, besídky, oboustrannou účast na školní akademii, Velikonoce, exkurze, výlety, pouštění draků, setkání s ukázkou práce hasičů a hasičské techniky," dodává Hegerová.

Desetiletá spolupráce byla pořádně oslavena tuto středu, kdy děti přijeli do Severky se svým programem, kdy předvedly například ukázky aerobiku či .