Sociální péče je oborem, který na děčínské Střední zdravotnické škole ještě ani nedospěl k maturitním zkouškám. První studentky a studenti, kteří si toto zaměření zvolili, školu opustí až na jaře roku 2012.

„Chtěla bych pokračovat ve studiu na vysoké škole. Když se mi to ale nepodaří, tak mohu jít po maturitě pracovat třeba do některého domova důchodců, ústavu sociální péče, dětského domova a podobných zařízení,“ plánuje svoji budoucnost studentka třetího ročníku Míša Moravcová.

Před časem se stala dobrovolnicí Charitního sdružení. To se v Děčíně mimo jiné stará o doučování dětí ze sociálně slabších či problémových rodin.

„Toho času, který věnuji v odpoledních hodinách těmto dětem ve svém volnu, vůbec nelituji. Je to taková dobrá přípravka na praktické uplatnění v oboru, který jsem si zvolila. Možná si tak procvičuji i trpělivost, protože někdy se těm svěřeným školákům zrovna moc učit nechce,“ tvrdí Míša s úsměvem.

Studentky poznávají prostředí sociálních ústavů i absolvováním exkurzí a nebo tím, že se zapojují do nejrůznějších akcí pro zdravotně postižené. Bylo tomu tak i při krajské soutěži, kterou v tomto týdnu uspořádalo občanské sdružení Slunečnice. Na počínání hendikepovaných soutěžících dohlíželo a nebo do role zraněných se vžívalo čtrnáct děvčat z děčínské zdrávky. „Pro naše studentky je důležité, aby kromě toho, co se naučí ve škole, měly i praktické zkušenosti a poznatky. Získávají je i díky účasti na těchto a dalších akcích podobného zaměření,“ poznamenala učitelka Ivana Chýlková. Zatímco zdravotničtí asistenti zajišťovali první pomoc, děvčatům v oboru sociální péče připadla role figurantek simulujících nejrůznější zranění a úrazy.

„Pokud se rozhodnou pracovat právě v ústavech sociální péče, nebude to pro ně krok do neznáma. Průběžně se učí komunikovat se zdravotně i mentálně postiženými lidmi, poznávají jejich potřeby a učí se na ně reagovat,“ dodala děčínská kantorka. Zvolený studijní obor jeho absolventům poskytuje i možnost najít po maturitě uplatnění na úseku sociální péče obecních úřadů, ale i na správách sociálního zabezpečení.

„Myslím, že účast na takovýchto akcích je dobrou prověrkou našich znalostí a dovedností získaných ve škole,“ pochvalovala si studentka Jana Voldřichová. Společně se spolužačkou Nikolou Semerádovou při krajské soutěži dohlížely na to, jak si vedou hendikepovaní při záchraně lidských životů.