Z téměř sto metrů dlouhé budovy zůstane jen jedna z jejích věží. Východní věž a střední část půjdou k zemi. Nádraží tak ztratí svou charakteristickou podobu s krytým prvním nástupištěm. Správa železnic ponechá pouze západní věž, do které po její rekonstrukci přestěhuje všechny své provozy.

„Tato část budovy aktuálně nabízí potřebný odpovídající standard pro cestující veřejnost. Budova je pro potřeby Správy železnic značně naddimenzována. Její velikost je poplatná době, kdy sloužila jako pohraniční stanice a poskytovala prostor mimo jiné také celním orgánům,“ uvedl mluvčí SŽ Marek Illiaš. Na demolici upozornil web zdopravy.cz. Uvolněnou plochu zamýšlí státní podnik využít pro nové parkoviště.

Správce železniční infrastruktury předpokládá, že smlouvu na demolici uzavře ještě během prázdnin, následně bude mít dodavatel na zboření osm měsíců. SŽ za to zaplatí 18 milionů korun.

Varnsdorfské nádraží, které ve své době platilo za důležitou spojnici mezi Rakouskem – Uherskem a Saskem, bylo postavené v 19. století jako pohraniční stanice. To znamená, že v ní našli zázemí nejen pracovníci rakouské dráhy a celnice, ale také jejich saští kolegové. Všechny prostory proto musely být postavené dvakrát. Jednou pro rakouské zaměstnance, podruhé pro saské.

Radnice nabídku odmítla

V podobných případech se Správa železnic snaží nabídnout svůj zbytný majetek k využití jiným státním organizacím, případně jej nabídnout městu. Tak tomu bylo podle Illiaše i v tomto případě. „Před započetím příslušných kroků vedoucích k plánované redukci výpravní budovy se naše společnost obrátila opakovaně na město Varnsdorf s dotazem, zda má zájem o případné využití pro naší organizaci nepotřebné části výpravní budovy,“ uvedl Illiaš. Radnice ale o ni zájem neměla. „Máme řadu prázdných budov, pro které nemáme využití. Proto jsme museli nabídku Správy železnic odmítnout,“ vysvětlil starosta Roland Solloch.

Na Děčínsku to v posledních letech není první železniční stavba, která zmizí. Ikonickou zastávku ve Valdeku na Šluknovsku, která připomínala malý zděný domeček, nahradil unifikovaný betonový přístřešek. Stejně tak dopadlo i nádraží ve Veselém pod Rabštejnem, jehož sláva zanikla po odchodu armády z Rabštejna. Toto nádraží totiž využívala k dopravě pohonných hmot, jejichž podzemní sklad v Rabštejně byl. I zde nyní staví vlaky u betonového přístřešku. O několik historických zastávek přišla také trať mezi Krásnou Lípou a Mikulášovicemi.

Oproti tomu ale Správa železnic investuje nemalé peníze do oprav jiných objektů. V poslední době prošlo rekonstrukcí například východní nádraží v Děčíně, nádraží v Mikulášovicích nebo v Mlýnech. Nyní pracuje na opravě nádraží na Jedlové a chystá rekonstrukci výpravní budovy v Krásné Lípě.