O převodu Lužické nemocnice jedná Rumburk s Krajskou zdravotní dlouhé měsíce. Kvůli obřím ztrátám si totiž nemůže dovolit ji dále financovat. Jen loni byla ztráta více než 50 milionů korun. Městským hospodařením se budou zastupitelé zabývat na svém jednání 27. června.

„Tam také bude schválen finanční plán na rok 2019 a maximální částka povolené ztráty za letošní rok,“ uvedl starosta Rumburku Lumír Kus v dopise hejtmanovi Oldřichu Bubeníčkovi a vedení Krajské zdravotní (KZ), který má Deník k dispozici. Starosta zároveň přiznává, že nepředpokládá další pokračování akciové společnosti Lužická nemocnice a poliklinika. Ta zajišťuje péči pro 55 tisíc obyvatel Šluknovska. A nejen pro ně. Během letních měsíců bývá lidí ve zdejší oblíbené rekreační destinaci mnohem více.

KZ podmínila případné převzetí důkladnou prověrkou, která má zjistit finanční kondici Lužické nemocnice. Kromě jiného obnáší také jednání s pojišťovnami o úhradách. Prověrka má ale být podle informací Deníku hotová až v půlce srpna, což je pro Rumburk pozdě. Letos může město poslat do nemocnice jen 36 milionů korun, to by mělo podle předpokladů stačit na financování zdravotnického zařízení do konce září.

„Po tomto termínu už budeme vědět, že další činnost Lužické nemocnice provozuje město s vědomím poškozování věřitelů, což je trestně postižitelné a zastupitelstvo takový krok nemůže schválit,“ vysvětlil dále v dopise Lumír Kus. Podle generálního ředitele KZ Petra Fialy nemůže ale společnost postupovat jinak. „Je potřeba si rovněž uvědomit, že ačkoli Krajská zdravotní patří k největším firmám v regionu, její možnosti jsou značně omezené. Proto je výsledek hloubkové prověrky naprosto zásadní pro určení dalšího postupu v celé věci, a to s respektováním nezastupitelné úlohy Ústeckého kraje,“ řekl Fiala.

Kvůli předchozím úvěrům, které si musel kvůli vysoce ztrátovému špitálu Rumburk vzít, nemá nyní šanci od bank získat další půjčku a vše musí financovat jen ze svých zdrojů. Další kolo jednání se uskuteční v pondělí 17. června, kromě zástupců KZ, kraje a Rumburka se jej zúčastní také představitelé Sdružení pro rozvoj Šluknovska a Svazku obcí Sever. „Bližší informace k dalším krokům tedy sdělíme až po tomto jednání,“ zmínila mluvčí kraje Lucie Dosedělová, jak bude zajištěna plnohodnotná péče ve Šluknovském výběžku, pokud by k uzavření skutečně došlo.

Právě z této možnosti panují na Šluknovsku největší obavy. Starostové chtějí požádat o pomoc předsedu vlády Andreje Babiše a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. „Vidíme jen to, co se šeptalo bokem. Tedy že je rumburská nemocnice odepsaná,“ prohlásil starosta Krásné Lípy Jan Kolář.

Nestabilita spojená s finančními problémy se promítá také v personálních problémech. Nemocnice má totiž problém sehnat lékaře i sestry, kterým se do nejistoty nechce jít. Případné uzavření nemocnice přidělá problémy i záchrance. Ta musela loni, kdy byla nemocnice dočasně uzavřená, posílit o jednu posádku výjezdovou stanici v České Kamenici a v Rumburku.