Podobné zkoušky se často neobejdou bez těžkých parních lokomotiv nebo legendární dieselové mašiny Sergej, která váží 116 tun. Fanoušci železnice se ale v Děčíně bez podobných lahůdek museli obejít. „Zatěžovací zkoušku provedeme pomocí šesti vozů naplněných štěrkem a dvěma vozíky plně naloženými panely. Dalších 72 tun váží lokomotiva,“ popisoval ředitel stavby nového mostu Bořivoj Leszko ze společnosti Strabag Rail. Dohromady na most vjelo 677 tun zatížení.

V Děčíně začala demontáž železničního mostu přes Labe.
Starý železniční most do Prostředního Žlebu pomalu mizí, na novém se už pracuje

Než mohl těžký vlak na most poprvé vjet, bylo potřeba změřit takzvané nulové hodnoty. Tedy údaje mostu bez zatížení. Následně se měří, jak moc se most prohne a jak reaguje na stovky tun zátěže. Zkouška je rozdělena do statické a dynamické části. „Máme pět zatěžovacích stavů pro jednotlivé konstrukce, kde se musí zatěžovací břemena odstavit a konstrukce nechat ustálit. Následně změříme průhyb,“ vysvětlil Leszko statickou část pondělních zkoušek. V úterý by měly být na řadě dynamické zkoušky. Při těch se sleduje za pomoci sítě měřících bodů kmitání mostní konstrukce.

Nejnáročnější stavba

Rekonstrukce více než 110 let starého železničního mostu začala loni na podzim. Stavební firma nejprve postavila v děčínském přístavišti novou mostní konstrukci. Tu starou následně posunula na pomocné pilíře a nahradila ji novou. Ocelová část mostu vznikla v mostárně v Prostějově a v Děčíně byla smontována do konečné podoby, která odpovídá původnímu historickému přemostění.

„Degradace mostu je tak velká, že nelze zajistit jeho bezpečný stav a je nutná jeho výměna. Součástí toho je také 400 metrů dlouhý tunel. Byť to zní jednoduše, je to jedna z nejsložitějších staveb v Ústeckém kraji,“ zmínil při slavnostním zahájení stavby za více než 1,1 miliardy korun generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda složitost přístupu k mostu. Kromě toho opravuje SŽ také trať vedoucí na východní nádraží, kterou doplňuje v místech, kde vede těsně za obytnými domy, protihlukovými stěnami.

V Českém Švýcarsku vysadí více než 100 tisíc nových buků.
V Českém Švýcarsku vysadí místo mrtvých smrků 100 tisíc buků

Výluka mezi východním nádražím a Prostředním Žlebem je komplikací především pro nákladní dopravce. Po této trati jezdí totiž téměř výhradně nákladní vlaky. Jen společnost ČD Cargo, jejíž podíl na ujetých kilometrech i přepraveném zboží je přibližně třípětinový, tímto úsekem proveze přibližně 50 vlaků denně. „Jedná se o vlaky s automobily, pohonnými hmotami, kontejnery, obilím a dalším zbožím,“ řekl Michal Roh z ČD Cargo.