Mezi oslavenci zastupitelé přivítali i nejstarší občanku, paní Marii Junáskovou, která 8. května oslavila úctyhodné 103. narozeniny. „Přejeme všem oslavencům pevné zdraví a šťastný život v naší obci,“ popřálo vedení obce všem jubilantům.