Některé části opravit, některé zbourat. Vedení Ústeckého kraje v úterý 12. srpna představilo zaměstnancům Lužické nemocnice v Rumburku své záměry se zdravotnickým zařízením, které nedávno kraj koupil. A především je uklidnit, aby neodcházeli do nemocnic v Děčíně, České Lípě nebo v Německu. Nedostatek personálu je totiž nyní to, co Lužickou nemocnici nejvíce trápí.

V jídelně pavilonu v Podhájí se sešlo asi padesát z celkových přibližně 160 zaměstnanců největšího zdravotnického zařízení ve výběžku. „To, že nemocnici koupil Ústecký kraj, by měla být záruka do budoucnosti. Budeme se do budoucna snažit rozšířit péči, kterou nemocnice nyní poskytuje,“ řekl na úvod setkání hejtman Oldřich Bubeníček.

Kraj plánuje do nemocnice v příštích letech investovat až 500 milionů korun. Bez dostatku lékařů a sestřiček by ale taková investice na zajištění zdravotní péče nestačila. „V celé republice je obrovský problém s obsazením nemocnic, mnohdy se to řeší i zahraničními zaměstnanci,“ doplnil hejtman.

Právě o budoucnost se stávající zaměstnanci zajímali nejvíce. V současné době není Lužická nemocnice schopna zajistit například ani akutní chirurgii. „Chtěli bychom rozšířit počet oddělení, dneska tu vlastně máme jednu velkou léčebnu dlouhodobě nemocných s tím, že si občas někdo něco odoperuje. To pro tento region rozhodně nestačí,“ řekla po setkání sestřička Lenka s tím, že to bylo zatím nejkonstruktivnější jednání, které zažila. Původně začínala na rumburské porodnici jako porodní asistentka. Když poměrně vytíženou porodnici před třemi lety kvůli nedostatku personálu zavřeli, pracovala na gynekologii, odkud přešla na chirurgii.

Nyní pracuje na oddělení, kde se občas dělá gynekologie, případně chirurgie. Většinou se ale toto oddělení věnuje ošetřovatelské péči. Stejně jako řada jiných zaměstnanců, i ona uvažovala o odchodu z Lužické nemocnice. „Myslím, že o tom uvažoval úplně každý. Ale máme tu rodiny, děti. Nikomu se nechce dojíždět 35 nebo 40 kilometrů do České Lípy či Děčína. Takže my, co jsme tady zůstali, jsme srdcaři. Výpovědi se ale pořád dávají,“ dodala sestřička Lenka.

Právě takové srdcaře v nemocnici chce vedení kraje udržet a bývalé zaměstnance přilákat nazpět. Šanci má. Když se náměstek hejtmana pro zdravotnictví Stanislav Rybák zeptal, kdo v nemocnici zůstane po jejím převodu na Krajskou majetkovou, téměř všichni přítomní zvedli ruce.

„Slibem nezarmoutíš. Byli jsme dlouhodobě v nejistotě, takže člověk neví. Ale pořád doufá. Máme ale hypotéky, musíme zajistit rodiny,“ poznamenala další sestřička po setkání s představiteli kraje, když odcházela z jídelny pavilonu v Podhájí.

Ještě před setkáním se zaměstnanci nemocnice si představitelé kraje prošli všechny tři budovy zdravotnického zařízení. „Celkové investice do nemocnice budou určitě více než půl miliardy, kterou zde chceme proinvestovat v příštích třech až čtyřech letech. Chceme investovat nejen do majetku, ale také do lidí,“ oznámil po prohlídce hlavní nemocniční budovy náměstek hejtmana Martin Klika.