Rekordy v počtu neomluvených hodin nemusí být výsadou starších dětí z vyšších ročníků základních škol. Na děčínské ZŠ Kamenická drží takový primát žák šesté třídy. Jeho absence v tomto školním roce přesáhla už hranici stovky neomluvených hodin.

„Veškerá předchozí opatření se míjela účinkem. Proto případ tohoto chlapce řešíme nejen ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, ale na základě policejního šetření se jím bude zabývat ve správním řízení i děčínský magistrát. Rodiče se tak zřejmě postihu nevyhnou ,“ rekapituloval ředitel Jaroslav Skála.

Kromě zmiňovaného záškoláka, který měl problémy s řádnou školní docházkou i na předchozí škole, je záškoláctví na ZŠ Kamenická záležitostí, která se prý týká jen několika dětí. Jde většinou o opakované prohřešky žáků z rodin, které musí řešit i jiné potíže a výchově dětí nevěnují náležitou pozornost. To ostatně potvrzují i zkušenosti z některých dalších škol.

„Mohou být samozřejmě i nahodilé výjimky, ale většinou je záškoláctví spojené s dalšími problémy dotyčné rodiny. Proto se nám tyhle trable u některých dětí opakují,“ uvedla ředitelka děčínské ZŠ Máchovo náměstí Alena Zemanová.

Neomluvenou absenci řeší školy kázeňskými postihy včetně snížených známek z chování, Pokud jde o vyšší počet neomluvených hodin, začne se nahlášenými případy zabývat policie a pak záleží na verdiktu ve správním řízení.

„Teď se zabývám třemi případy záškoláctví, jejichž závažnost zřejmě vyústí v odebrání sociálních dávek rodičům. Jejich povinností je zajistit řádnou školní docházku dětí. Pokud se tak neděje, dá se jejich počínání hodnotit jako zanedbání řádné péče a musí počítat i s postihy, které z takovýchto provinění vyplývají,“ tvrdila Božena Hrubá, která se na oddělení sociálně-právní ochrany dětí děčínského magistrátu zabývá mimo jiné i problematikou záškoláctví.

Možnosti rychlejších postihů rodičů záškoláků odnímáním sociálních dávek poněkud zkomplikoval zákon o hmotné nouzi, který platí od počátku loňského roku. Dřívější novela zákona o sociální potřebnosti umožňovala nevyplatit rodičům sociální dávku už při nahlášené absenci deseti neomluvených hodin. Teď je to dvojnásobek zameškaných hodin.

„Fungovalo to docela spolehlivě. Řešili jsme každoročně deset až patnáct případů záškoláctví. Pak se s využitím zákonné možnosti sociální dávky rodičům odebrat tohle číslo podstatně snížilo. Bohužel, v poslední době se problémy s neomluvenou absencí zase opakují, ale na finanční postihy prakticky nedochází,“ uvedla Marie Palečková z městského úřadu v České Kamenici.

Ještě před dvěma roky přicházeli i rodiče v Děčíně za záškoláctví svých dětí na výplatách sociálních dávek o desetitisícové částky.

„Už delší dobu jsme k takovému opatření nedostali podnět a tak k žádnému omezení výplat nedošlo,“ poznamenala Venuše Říhová z děčínské sociálky.

Mnozí rodiče se o to, jestli jejich děti řádně chodí do školy, ani příliš nezajímají. V době, kdy se zanedbání této rodičovské povinnosti stane předmětem trestního stíhání, bývá už příliš pozdě.

„Každoročně je to několik případů, kdy rodiče odcházejí od soudu i s podmíněnými a nebo alternativními tresty v podobě stanovené povinnosti odpracovat určitý počet hodin obecně prospěšných prací. Kde není předpoklad nápravy, končí kauzy i umístěním záškoláků do výchovných zařízení,“ připomněla děčínská státní zástupkyně Růžena Mašatová.