I když se obnova kostelů na Děčínsku neobejde bez odborného zásahu stavebních firem, významný díl práce odvádějí už řadu let dobrovolníci, kteří přijíždějí do regionu především z moravských farností. Deset takových brigádníků už pomáhalo zvládnout některé práce na svatostánku v Horních Habarticích.

„Už jsme pokročili do závěrečné fáze těch potřebných úprav a proto samozřejmě vítáme i pomoc skupiny dalších dobrovolníků,“ tvrdil Marcel Hrubý ze srbskokamenické farnosti. Ke znovuotevření hornohabartického kostela svatého Jana Křtitele má dojít koncem srpna.

Pokračuje také obnova svatostánku v Markvarticích, kde se především na odvodnění bude podílet také parta brigádníků.