Pokud jste v nemocnici nezaplatili regulační poplatek, můžete se dostat do problémů. Děčínské nemocnici dluží v současné době asi sedm stovek lidí; dluhy dosáhly hranice více než dvě stě tisíc korun. Registrováno je 1 947 případů, kdy pacienti nezaplatili regulační poplatky, což znamená, že někteří nezaplatili vícekrát.

Číslo je za poslední čtvrtletí roku 2008, což jsou nejstarší možné dluhy z doby, kdy si regulační poplatky začali lidé platit.

Krajská zdravotní, pod kterou děčínská nemocnice spadá, začala již koncem léta upozorňovat dlužníky, že bude nucena přistoupit k tvrdším krokům.
„Krajská zdravotní informovala o způsobech, jak si komfortně ověřit existenci či výši dluhu a zároveň poskytla dostatečně dlouhý interval tří měsíců na jejich zaplacení. Přesto tyto snahy nepřinesly pozitivní efekt. Naopak došlo k dalšímu navýšení pohledávek z regulačních poplatků,“ říká mluvčí společnosti Jiří Vondra.

„Když jsem byl naposledy v nemocnici na kontrole, nechal jsem si na pokladně v systému radši zkontrolovat, zda něco nedlužím,“ říká Petr Tomášek.
A dobře udělal. Nyní totiž došla největšímu provozovateli zdravotnických zařízení v republice trpělivost a začal s mimosoudním vymáháním dluhů.

„Týká se to nejstarších pohledávek z období října až prosince 2008. Vymáhání dostala na starost inkasní agentura,“ uvedl Vondra. Podle jeho slov nedošlo k prodeji pohledávek, ale pouze ke svěření do péče odborné firmě.

„Krajská zdravotní tak zvolila způsob vymáhání, který je pro ni nejen ekonomicky výhodný, ale stále je dostatečně šetrný pro dlužníky, které by v případě odprodeje dluhu neminulo okamžité soudní vymáhání a s ním případně spojené exekuce,“ doplnil mluvčí.

Pro dlužníky znamená postoupení pohledávky inkasní agentuře zvýšení jejich dluhu o několik stokorun. Z průměrného dluhu na jednoho dlužníka ve výši přibližně 300 korun se tak rázem stává necelá tisícovka. Dlužníci tak nakonec mohou zaplatit mnohonásobek původního dluhu jen na poplatcích.

A hříšníci dlužící peníze za regulační poplatky mohou sáhnout do kapsy ještě hlouběji, pokud ponechají výzvu inkasní agentury bez povšimnutí.

„Je třeba zdůraznit, že úhrada dluhu včetně nákladů vymáhání a úroku z prodlení v rámci mimosoudního vymáhání je pro dlužníky stále výrazně výhodnější než soudní vymáhání, ke kterému bude Krajská zdravotní nucena přistoupit u těch, kteří nezaplatí. Ti z dlužníků, kteří nebudou reagovat na vstřícný pokus urovnání dluhu prostřednictvím jeho mimosoudního vyrovnání, mohou počítat s vymáháním soudní cestou, ke kterému se chystáme přistoupit po vyčerpání možnosti mimosoudního vymáhání, tedy v nejbližších měsících,“ nastínil další postup Jiří Vondra.