Městu dluží více jak dvě stě poplatníků. Pokud majitelé psů nezaplatí, přikročí město k vymáhání nedoplatků daňovou exekucí.

Lidem domů poštou přicházejí složenky. Na základě novely zákona o místních poplatcích byl dlužníkům poplatek vyměřen takzvaným hromadným předpisným seznamem. Tento dokument je od 8. srpna po dobu 30 dnů uložen na ekonomickém odboru Magistrátu města Děčín a lidé do něho mohou nahlédnout v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, zbývající pracovní dny od 8 do 14.30 hodin. Každému poplatníkovi budou zpřístupněny pouze jeho vlastní údaje.

Po nabytí právní moci tohoto dokumentu bude přikročeno k vymáhání nedoplatků různými formami daňové exekuce, jak umožňuje daňový řád. Nedoplatek poplatku ze psů k 31. 12. 2010 činil 210 tisíc korun; v termínech stanovených obecně závaznou vyhláškou nezaplatilo 285 poplatníků.