Firma začala s navážením naplavenin z Labe letos v únoru a pokračovala v něm také 
v březnu. Během těchto dvou měsíců navezly technické služby do Březin přibližně osm tisíc tun naplavenin. Jenže je navážely na místo, na které neměly povolení.

„Měli povoleno navážení na sousední pozemek. Ale ne do lesa. Pokryla materiál vytěženým z řeky lesní pozemek
o ploše dva tisíce metrů čtverečních. Lesní půdu tak použila k jiným účelům, než povoluje zákon," říká vedoucí ústeckého pracoviště České inspekce životního prostředí Jaroslav Vacek.

Inspekce proto zahájila 
s technickými službami řízení, na jehož konci mohla být v extrémním případě až pětimilionová pokuta.

Firma patřící pod nadnárodní společnost Marius Pedersen nakonec vyvázla 
s mnohem menším trestem. Od ČIŽP dostala pokutu sto tisíc korun.

Inspektoři také firmě uložili opatření k nápravě. Do konce května 2017 musí poškozený pozemek rekultivovat a zalesnit.

„Při stanovení výše pokuty jsme vzali v úvahu, že vlastník lesa zastavil další navážení usazenin z Labe a už s námi spolupracuje na projektu rekultivace a zalesnění poškozeného lesního pozemku," dodal Vacek.

Ředitel Technických služeb Děčín Emil Čvančara řekl, že ukládání vytěžených sedimentů bylo legální. Pokuta se promítne podle Čvančary do hospodářského výsledku firmy naplánovaného na letošní rok. Zdůraznil, že v žádném případě se nejedná o odpad.

„Společnost s inspekcí spolupracovala už v průběhu kontroly a spolupráce pokračuje," říká Čvančara a dodává: „Předpokládaná cena rekultivace se pohybuje v rozmezí prvních statisíců korun," zmínil ředitel Technických služeb Děčín.

K výraznějšímu ohrožení životního prostředí ale dojít nemělo, například k zamoření spodních vod nebo vodních toků.

„Nenašli jsme při rozborech žádné chemické látky. Bylo to jen bahno a kamení," dodává Jaroslav Vacek.

Celková výše pokuty se pohybuje spíše v nižší hladině. Před časem například Česká inspekce životního prostředí udělila pokutu téměř půl milionu korun za nepovolené bagrování v korytě Vltavy. Jindy pak za nelegální těžbu v lese dala pokutu půl druhého milionu korun.

Odvoz vytěženého materiálu z Labe provází v současné době ale jiné problémy. Kvůli nízkému stavu vodní hladiny, která před několika dny klesla v Děčíně až k jednomu metru, není možné odvážet vytěžené naplaveniny.

Ty se totiž po vyhrabání nakládají na lodě, které je odvážejí k dalšímu přeložení. Nyní je tak možné vidět na řadě míst řeky nahrnuté hromady kamení a bláta.

V případě povodně tak hrozí nebezpečí, že se veškeré vyhrabané naplaveniny znovu vrátí na dno řeky a bude nutné celou nákladnou operaci znovu opakovat.