Zapsány mohou být děti, které do 31. srpna 2018 dovrší věku šesti let. Dítě bude zapsáno v základní škole se sídlem ve školském obvodu, ve kterém má dítě místo trvalého pobytu, pokud rodič nebo zákonný zástupce nezvolí jinou než spádovou školu. K zápisu s sebou musí přinést občanský průkaz, rodný list dítěte a v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu. Pokud se nemůže z vážných důvodů dostavit v termínu, musí přihlásit dítě k zápisu do konce dubna.