V průběhu dubna se na Děčínsku měly uskutečnit zápisy do základních škol. Kvůli mimořádným opatřením se ale nebudou moci uskutečnit tradičním způsobem, tedy za přítomnosti dětí ve školách. Například ve Šluknově si musí rodiče vyzvednout ve škole nebo stáhnout z internetu žádost o přijetí a tu následně doručit škole. Mohou osobně do schránky na budově s nápisem Zápis, poštou, elektronicky s ověřeným podpisem nebo datovou schránkou zákonného zástupce.