Ten se uskuteční 10. září pod názvem Putování za světovým dědictvím. Pochodu se zúčastní řada politiků, odborníků a dalších významných osobností. Ti všichni budou po výstupu k Pravčické bráně jednat o další strategii boje o titul UNESCO.

Úchvatná krajina Českosaského Švýcarska bojuje o zápis do UNESCA již několik let. Zatím ale marně.

„Zápis nové lokality na seznam UNESCO je dlouhodobý a složitý proces. Ač se veřejnost, české i saské obce, Ústecký kraj i Ministerstvo životního prostředí České republiky staví k zápisu kladně, saská vláda stále pochybuje,“ uvedla mluvčí Ústeckého kraje Alena Tichá.

„Je naprosto jasné, že lokalita, jako je Českosaské Švýcarsko, si titul UNESCO zaslouží. Neznám cennější přírodu v kraji, než tyto rozsáhlé lesy s unikátními pískovcovými skalami,“ uvedl Radek Vonka, radní Ústeckého kraje pro cestovní ruch.

V listopadu by pak měl být znám také výsledek studie saské vlády.