Nesnesitelný zápach se line z čerpací stanice odpadních vod v Děčíně Březinách. Stěžují si na to lidé ze sídliště i trenéři a hráči fotbalu a také tamní zahrádkáři. Přitom stanice leží mimo obydlené území.

„Trénovat se tu sice dá, ale je to strašný smrad, obzvláště v takovém počasí, jaké je teď,“ řekl jeden z trenérů mládežníků. Zahrádkáři nezůstávají pozadu. „Myslím, že to tu nemá, co dělat, páchne to hrozně, vodárny by s tím měly něco udělat,“ zlobil se zahrádkář Jaroslav Freiberg. Lidé si dokonce mysleli, že tam fekální vozy vypouštějí odpad načerno.

To není podle informací ze Severočeských vodovodů a kanalizací pravda. Součástí čerpací stanici odpadních vod jsou kalová pole, která slouží pro ukládání kalů z čistírenských provozů.

„Tento námi provozovaný objekt byl řádně zkolaudován a kolaudačním rozhodnutím je určen pro činnost týkající se likvidace čistírenských odpadů,“ řekl mluvčí Severočeských vodovodů a kanalizací Iveta Kardianová. Připustila však, že v případě nepříznivých klimatických podmínek nelze vyloučit, že zápach pocházející z provozu čerpací stanice se rozšiřuje i do vzdáleného sídliště.

„Pokud se budou stížnosti opakovat společnost. nechá prověřit intenzitu zápachu a učiní patřičná opatření,“ dodala mluvčí.

Na kalových polích dochází k přirozenému odvodnění navezeného odpadu. Následně se odvodněný kal odváží k dalšímu zpracování či likvidaci, třeba je kompostování, rekultivaci či spalování.

Od zápachu nepomůže Březinským ani hygiena. Ta totiž nemá na řešení podobných problémů kompetence. „Problém by měl vyřešit samotný provozovatel, musí dodržovat provozní řád,“ řekl šéf děčínské hygieny Jan Bechyně. Poradil lidem, že stížnost by mohli zaslat i na děčínský magistrát, odboru životního prostředí.