Lipovský zámek býval v dávné minulosti stavbou zasluhující obdiv. Teď je ale zcela zdevastovaný a obci dělá spíše velkou ostudu. Už se zřítily střechy i stropy a z obvodového zdiva se stávají stále více rozvaliny.

„Zámek nikdy nepatřil do majetku obce. Před patnácti lety jej v restituci získala vnučka posledního majitele Kateřina Ebelová. To už byl objekt v hodně žalostném stavu. Na obnovu neměla dost peněz a tak zámek prodala společnosti Obrození. Ani ta zatím nedokázala potřebné finance získat a zámek se rozpadá,“ rekapituloval neradostný osud někdejšího panského sídla lipovský starosta Pavel Svoboda.

Zabezpečení objektu už jednou obec hradila. Vynaložené peníze sice dostala zpátky, ale stávající majitelé teď musí projevit větší zájem, než během posledních pěti let, kdy zámek získali. Zůstávalo jen u slibů. Obec proto dala podnět rumburskému stavebnímu úřadu, který společně s památkáři bude požadovat do poloviny října důkladnější zajištění stavby.

„Pokud se společnost Obrození nepostará o nápravu ani po opakované výzvě, budeme požadovat finanční postih. Neměly by to být jen jakési symbolické tisíce, ale statisíce. Sankce by se mohla pohybovat i na úrovni jednoho milionu korun,“ tvrdil starosta Lipové.