Zpřístupnění nového okruhu ve dvou křídlech, vystavení desítky historických předmětů spjatých s Thun – Hohensteiny. To vše čeká od nové turistické sezóny na návštěvníky děčínského zámku. Další návštěvnický okruh se tak stal největší událostí letošní sezóny.

„Nová trasa zavede návštěvníky jak do jižního, tak do západního křídla. Obě tyto části měly v minulosti v rámci zámeckého organizmu centrální roli. Zatímco v západním křídle nad řekou byly situovány reprezentační a společenské místnosti, v prvním patře jižního křídla byly od konce 18. století až do okamžiku prodeje situovány obytné místnosti majitele zámku," říká kurátor zámeckých sbírek František Šuman.

Provést přesnou rekonstrukci jednotlivých místností ale nebylo možné. Památkáři totiž neměli k dispozici dostatek pramenů, podle kterých by mohly jednotlivým místnostem vrátit jejich přesnou podobu. Přesto se ale snažili respektovat alespoň jejich  původní funkci.

„První patro bude připomínat dobu jednoho z nejvýznamnějších majitelů děčínského zámku – Františka Antonína Thun-Hohensteina. Vodítkem budou jednak dva dobové akvarely, dále inventář pořízený po jeho smrti 
a v neposlední řadě také vzpomínky tehdejších návštěvníků," pokračuje Šuman.

Právě František Thun-Hohenstein patřil ve své době
k nevýznamnějším mužům Rakousko-Uherska, byl totiž předsedou rakouské vlády 
a místodržitelem Českého království. Ve dvou místnostech se také podařilo zachránit původní výmalbu, která byla objevena během oprav jižního křídla před několika lety. Místnosti v přízemí se pak přiblíží stavu z počátku 
20. století, podařilo se je totiž rekonstruovat podle fotografií z roku 1903.

Turisté ale nebudou procházet v novém okruhu pouze prázdnými místnostmi. Zámku se podařilo sehnat desítky kusů nábytku a obrazů.
„Na své rozmístění nyní čeká padesátka obrazů, téměř stovka grafických reprodukcí, sedmdesát kusů sedacího nábytku, patnáct stolů, pět postelí, několik skříní, etažérů, nočních stolků a příborník," dodává Šuman.

Většina exponátů pochází 
z Národního památkového ústavu, část z děčínského muzea a z Národní galerie. Vůbec nejstarším exponátem je soubor staroegyptských závěsků, jejich stáří se odhaduje na tři tisíce let.

Děčínský zámek otevřením nového okruhu připravil pro své návštěvníky již druhým rokem zásadní novinku. Loni totiž po dlouhých desítkách let zpřístupnil jižní zámecké zahrady. Po válce se totiž kdysi honosné zahrady přeměnily na garáže, dílny, sklady, vznikly zde velké nádrže na pohonné hmoty a krátkou dobu zde fungoval dokonce i vepřín. Část zahrad se postupně přeměnila na smetiště. Několik let trvající opravy vyšly na přibližně 70 milionů korun, které se městu podařilo z velké části získat z evropských dotací prostřednictvím Regionálního operačního programu Severozápad.