Nasvícením zámku se Děčín, stejně jako například Liberec, Praha nebo Plzeň, připojil k osvětové akci spolku EpiStop. Upozornil tím na nejčastější chronické neurologické onemocnění, epilepsii. Některou z jejích forem má v Česku zhruba 80 tisíc lidí, čtvrtina z toho jsou děti. A spolek se zaměřuje právě na citlivé řešení záchvatů dětí v prostředí školy.

"Moderní léky riziko záchvatů výrazně snižují, přesto nelze jejich výskytu ve třídách zcela zabránit. Strach z ohrožení zdraví a neznalosti první pomoci bývá příčinou nesprávné či přehnané reakce okolí. To může vést ke stigmatizaci dítěte, obavám učitelů, nebo až k odmítnutí dítěte školou. Nebojme se epilepsie, záchvat nemusí být drama. Stačí být připraven, mít správné informace a vědět, jak postupovat," uvedla mluvčí EpiStop Kateřina Kolářová.

Mezinárodnímu dni epilepsie patří každoročně druhé únorové pondělí. Světový den epilepsie pak připadá na 26. března.

Epilepsie je onemocnění mozku, pro které jsou typické spontánní záchvaty, kdy mozek či pouze jeho část přestává na několik desítek vteřin či pár minut fungovat. Záchvat se může projevovat velmi nenápadně, takže okolí nic nepozná. Pacient může mít jen drobné záškuby rukou, poruchy vidění nebo pocit strachu. Někdy se epilepsie může projevit zmateností či delší poruchou vnímání, kterou již zaznamenáme. Nejzávažnější jsou záchvaty, kdy jedinec ztratí vědomí, padá a má křeče celého těla. Většinu svého života člověk s epilepsií žije naprosto normálně, obdobně jako člověk s jiným chronickým onemocněním jako je astma, cukrovka či onemocnění plic. Život dětí a dospělých s epilepsií je ale více komplikován v důsledku strachu ze záchvatu a neporozumění okolí. Více na webu spolku EpiStop.