I na opravených místech zůstává řada prvků, které na nezbytný zásah teprve čekají. Jedním z nich je pískovcový erb nad hlavním vstupem do reprezentačního křídla. Erb bohužel nebyl restaurován v rámci rekonstrukce západního křídla a v současnosti se nachází ve velmi špatném stavu. „Při bližším průzkumu z lešení se ukázalo, že pod neprodyšným nátěrem z počátku 70. let je erb značně degradovaný,“ řekl zámecký kurátor František Šuman. „V místech, kde ochranná vrstva odpadla, je pískovec extrémně narušen a drolí se při sebemenším doteku. Silně zvětralé jsou zejména klenoty v horní části. Je vážná obava, že při delším odkladu zásahu by se celý erb mohl postupně rozpadnout,“ dodal Šuman.

Komplexní restaurátorský zásah, který by zajistil zpevnění kamene a doplnění všech chybějících částí je ovšem finančně velmi nákladný. „Jde o částku v řádech statisíců a peníze v tuto chvíli nemá zámek k dispozici,“ vysvětlila ředitelka zámku Iveta Krupičková. „Připravili jsme proto žádost o příspěvek z programu Podpora obnovy kulturních památek a doufáme, že se nám podaří sehnat chybějící peníze,“ řekl Krupičková. Pokud vše dobře dopadne, mohlo by být tato cenné památka obnovena ještě v tomto roce. (fš, mv)