Na území Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce platí na základě žádosti Lesů České republiky Lesní správy Děčín zákaz vstupu do lesů na celém území, tedy včetně značených turistických stezek. Zákaz vstupu do lesů na Děčínsku platí do konce listopadu.