Od komunitního centra se dočkají podpory. Jak to funguje? Nápad mohou přihlásit jednotlivci nebo skupiny lidí starší 15 let. Přihlášením získají pomoc s naplánováním projektu a podporu do 3000 korun. Kostka podpoří kreativitu, seberealizaci, setkávání a spolupráci lidé v Krásné Lípě. Přihlášku je možné získat od komunitního pracovníka Jana Matouška (tel. 778 888 435), v T-klubu nebo na webu www.komunitnicentrum.com. Vyplněnou přihlášku je možné odevzdat Janu Matouškovi nejdéle do 14. února. Realizace projektu pak bude možná od března.