V lavicích vybrané školy zkusí ukázat, co se naučil v českém jazyce a v matematice. Pro samotné školy je tento rok nepříjemné, že vyhodnocení přijímacího řízení spadá do termínů ústních maturitních zkoušek. Období od pondělí 8. června až do konce měsíce tak bude pro střední školy ještě náročnější než obvykle.

„Jednotné přijímací zkoušky musejí absolvovat všichni – letos však pouze jednou, a to na škole, která byla na přihlášce uvedena jako první v pořadí,“ uvedla ředitelka gymnázia v České Lípě Helena Paszeková.

Jan Šulc vede českokamenickou skupinu historického šermu Řád Černých rytířů.
Při natáčení Žižky bojoval Jan Šulc s hollywodskými hvězdami

Odvolání bylo letos zrušeno

Přijímací řízení probíhá dle kritérií zveřejněných na konci ledna a vedení škol na nich nic měnit nemusela. Uchazeče ohodnotí body za prospěch a za testy jednotných přijímacích zkoušek připravených státem. Někteří uchazeči mohou ještě navíc získat další body za úspěšná umístění v některých soutěžích. Na českolipském gymnáziu zkoušky proběhnou 8. června pro čtyřletý obor a 9. června pro osmiletý obor. Čekají, že přijde 57 žáků 9. tříd a 71 žáků z 5. tříd. „Ve škole budou platit hygienická a bezpečnostní nařízení a uchazeči o nich byli informováni v rámci pozvánek,“ ujistila Paszeková.

Jak upřesnila, na čtyřleté gymnázium se zde přihlásilo 84 uchazečů, přijmou maximálně 56 pro dvě třídy. Na osmiletý obor se hlásí 86 žáků z 5. tříd ZŠ, kde mohou vzít pouze 30. „Více nemáme povoleno, i naší školy se dotkla redukce počtu tříd na osmiletém gymnáziu,“ podotkla ředitelka. 

Náhradní termín přijímacích zkoušek pro ty uchazeče, kteří by se nemohli dostavit k termínu řádnému byl stanoven na 23. června. Podle Paszekové zveřejní výsledky o přijetí až 16. 6. pro čtyřletý a 17. 6. pro osmiletý obor.

Letos je také zrušen institut odvolání proti nepřijetí, nicméně ředitelé škol mohou učinit nové rozhodnutí v případě, kdy po odevzdání zápisových lístků nebude naplněna kapacita pro přijetí a neúspěšní uchazeči, kteří nebyli přijati právě z důvodů kapacitních, o nové rozhodnutí požádají. „Každý rok se stane, že některý z přijatých uchazečů nenastoupí, takže jistě i letos bude mít šanci na přijetí na naši školu i několik uchazečů, kteří původně skončili těsně pod čarou,“ řekla Helena Paszeková.

Ilustrační foto
Na severu Čech přibylo koní. Naopak slepic je v chovech mnohem méně

Obchodní akademie stále vede

Testy z matematiky a českého jazyka proběhnou také na Gymnáziu Mimoň, kde otevřou jednu třídu osmiletého studia. Stejně jako gymnázium v Novém Boru, kde pro tento obor mají 49 zájemců, pro které otevřou třídu se 30 žáky. „Do oborů s talentovou zkouškou už přijímací řízení proběhlo,“ uvedl ředitel Jiří Janás z Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy v Novém Boru. V rámci nich se ke studiu přihlásilo 25 zájemců na design interiéru a 6 na uměleckořemeslné zpracování skla.

Škola má ale výrazný převis žáků do oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, z 60 přihlášených smí vzít jen polovinu. Tento týden se tito školáci zúčastnili ověřování svých dovedností v hudební výchově, literární a dramatické výchově. Ředitel Janás potvrdil, že výsledky pondělních testů vyhlásí také 16. června.

Osvědčenou volbou pro získání maturity u dětí z Českolipska je Obchodní akademie v České Lípě, která je připravena přijmout 90 žáků pro obor Obchodní akademie. Na Veřejnoprávní činnost dalších 50 a pro Ekonomické lyceum má vyhrazeno 60 míst. Na Střední odborné škole a SOU v České Lípě budou vykonávat přijímací zkoušky zájemci o obor Ekologie a životní prostředí a obor Hotelnictví. Pro každý vezmou 30 žáků.

V lese u Studánky se přes noc objevila černá skládka.
Do lesa navezli hromadu odpadu. Náklady na odvoz bude město vymáhat po původci

U sousední Střední průmyslové školy čekají přijímací testy na budoucí maturanty oborů Strojírenství, Informační technologie a Elektrotechnika. V každém po prázdninách otevřou jednu třídu. Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov nabízí otevírá v příštím školním roce obory Užitá malba a Výtvarné zpracování skla a světelných objektů. Zde je k přijetí potřeba zvládnutí talentové zkoušky.

Střední škola Klíč s. r. o. Česká Lípa nabízí může přijmout 20 studentů na obor Ekonomika a podnikání. Roční školné je tu stanoveno na 16 400 korun. Soukromá je na Českolipsku rovněž Euroškola Česká Lípa, kde vybírají za roční studium 15 000 korun. Na obor Ekonomika a podnikání (bezpečnostní služby) chtějí přijmout 25 uchazečů. Na specializaci Marketing a reklama pak 15 dětí. Hotelnictví by zde mohlo studovat maximálně 25 žáků.