Kolem 60 milionů korun budou stát úpravy jižních zámeckých zahrad a Mariánské louky. Rekonstrukce začala opravou teras a skončit by měla nejpozději do konce letošního listopadu.

Do oprav jižní části zámeckého parku a teras se mohlo město pustit jen díky financím z evropských fondů. Celý projekt je totiž zahrnut do integrovaného plánu rozvoje města, na jehož financování se magistrátu podařilo získat dotace.

Úpravy se původně měly týkat také Mariánské louky, severního parku, a obou nádvoří. Vzhledem k tomu, že zhruba čtyřicet procent finančních prostředků z projektu „Revitalizace…“ bylo v roce 2010 přesunuto ve prospěch výstavby nové knihovny, nebude možné tyto plány uskutečnit. Kromě rekonstrukce jižních zahrad tak dojde ještě k úpravám prvního zámeckého nádvoří a odstranění posledního zbylého brouzdaliště na Mariánské louce.

Zbylé zásahy, včetně oprav Čajového pavilonu a Zahradnického domku byly prozatím odloženy a budou uskutečněny podle finančních možností. „Většina obyvatel města ani netuší o jak atraktivní prostory se jedná,“ říká ředitelka zámku Iveta Krupičková. „Jsme si jisti, že zpřístupnění této části zámeckého areálu bude mít výrazný vliv na zvýšení potenciálu města pro cestovní ruch.“

Prostor jižních zahrad býval zejména v 19. století chloubou zámku. V celkem 18 vytápěných sklenících se zde pěstovaly rozsáhlé a ve své době velmi obdivované sbírky orchidejí, kamélií a dalších tropických rostlin. Právě na jižních terasách rozkvetla roku 1852 poprvé na kontinentální Evropě viktorie královská, obrovský tropický leknín.

Po prodeji zámku státu došlo k velké devastaci zahrad. Nejprve byly odstraněny skleníky a bylo zde zřízeno nástupiště. Později zde pak fungoval například vepřín nebo sklady pohonných hmot sovětské armády.