Po několikaměsíční přípravě zahájila pracovní skupina v souladu se schválenými cíli komunitního plánu sociálních služeb mapování bariér města Děčín. Skupina složená ze zástupců koordinační skupiny Osoby se zdravotním postižením zmapovala stávající bariéry na první ze stanovených páteřních tras městem.

Jedná se o nejfrekventovanější komunikaci našeho města, která vede od budovy magistrátu města v Děčíně IV k autobusovému a vlakovému nádraží. Dále přes Labské nábřeží a končí na Starém Městě za mostem na Náměstí 5. května. Pracovní skupina se zaměřila na vyhledání, popis a zdokumentování bariérových míst.

Zmapovány byly překážky na veřejně přístupných komunikacích s prohlídkou budov úřadů a institucí sídlících na hlavní trase a dále přilehlých budovách veřejných služeb.

V průběhu mapování budou vždy zohledněny potřeby hned několika cílových skupin, a to osob s tělesným postižením, osob se zrakovým postižením a osob se sluchovým postižením.

Odstraňování bariér se však dotkne, pozitivně ovlivní a usnadní pohyb po městě i seniorům, rodičům s malými dětmi v kočárku či lidem s dočasným omezením pohybu v poúrazovém stavu.

Cílem je zpracovat studii „Děčín – město bez bariér“, ve které bude doporučení nejvhodnějšího způsobu řešení jednotlivých zjištěných bariér.