Řada takových rodin je i v Krásné Lípě. Nedostatek peněz řeší uzavíráním stále nových půjček, kterými splácí ty předchozí.

„Ocitají se tak v bludném kruhu. Jejich zadluženost vede k tomu, že si berou nové a nové půjčky a žádnou výjimkou není šest, ale dokonce i osm či více úvěrů. Těžko lze pak očekávat, že v těchto rodinách bude panovat nějaký harmonický život. Nejvíc na to pak zpravidla doplácejí samotné děti, kterým není věnována potřebná výchovná i další péče,“ rekapitulovala situaci některých rodin Hana Volfová, krásnolipská zastupitelka a ředitelka místní příspěvkové organizace Kostka. Právě toto komunitní centrum pomáhá připravit děti ze sociálně znevýhodněných rodin na zahájení školní docházky.

„Týká se to zejména těch předškoláků, kteří nenavštěvují mateřskou školu. Pro ně a jejich rodiče tady funguje klub Včelka a třetím rokem uskutečňujeme projekt nazvaný S rodiči do školky,“ připomněla.

Do zmíněného projektu je zapojena MŠ Motýlek, kde se děti účastní programu Tužtička Anička. Školka také zve děti a rodiče ze Včelky na vybrané výchovné programy, divadelní představení a další akce. Letos byl díky finanční podpoře ministerstva školství projekt rozšířen i o program pro školáky. Ti si tak mohou v odpoledních hodinách v komunitním centru připravit úkoly do školy a nebo se zúčastnit dalších vzdělávacích aktivit.

„Myslím, že tohle všechno pomáhá především zmírňovat často hodně složitou situaci dětí z problémových rodin. Tyto aktivity, kterým se naše škola a školka věnuje právě ve spolupráci s příspěvkovou organizací města Kostka, příznivě ovlivňují i soužití s dalšími dětmi,“ tvrdila ředitelka krásnolipské ZŠ Ivana Preyová. Dodala, že situaci se daří postupně zlepšovat.

„Ani teď není žádnou výjimkou, že předškoláci ze sociálně slabších rodin nemají potřebné hygienické návyky, jsou v mnoha směrech nesamostatné a musí se učit činnostem, které jsou pro jiné předškoláky z normálně fungujících rodin zcela samozřejmé. Snažíme se proto ve spolupráci se školou a dalšími partnery o to, abychom vývojově opožděné děti co nejlépe připravili na vstup do školky a k plnění pozdějších školních povinností. Bez této pomoci by pro ně byl vlastně celý proces vzdělávání ještě komplikovanější,“ poznamenala ředitelka komunitního centra Hana Volfová.