V Rumburku pomůže poradně

První koledníci vyrazí v okolí Rumburku do ulici již ve středu, koledovat budou například v Jiříkově. Stejně jako 
v minulých letech skončí drtivá většina vybraných peněz v místě, kde je lidé darovali.

„Letošní výtěžek Tříkrálové sbírky je určen na zajištění provozu občanské poradny. Ta pomáhá lidem v oblasti práva, finanční gramotnosti nebo poskytuje dluhové poradenství," říká Pavla Brodinová 
z Charity Rumburk.

Tamní poradna měla v loňském roce téměř pět stovek klientů, kterým pomohla v jejich tíživé situaci a kteří by si komerční poradenství vzhledem ke své sociální situaci nemohli dovolit.

„Další část sbírky je určena jako rezerva pro pomoc při nenadálých událostech, jako jsou povodně. A to nejen na území České republiky," dodává Brodinová.

Tříkrálovou sbírku v Rumburku ve středu v 17 hodin zahájí koncert v děkanském kostele svatého Bartoloměje, na kterém vystoupí pěvecké sdružení Náhodou.

A tím to nekončí.

„Tříkrálové koledníky můžete v sobotu 9. ledna s koledou potkat v centru a v okolí města Rumburk, například v Jiříkově, Filipově a Starých Křečanech," uvedla Klára Mágrová z rumburské římskokatolické farnosti.

Oproti minulým letům se nebude v Děčíně konat Tříkrálový průvod, v jehož čele šli Tři králové. Ale ani v Děčíně lidé o tříkrálové koledníky nepřijdou.

V úterý večer jim bylo požehnáno v podmokelském kostele svatého Františka 
z Assisi a o den později vyrazili koledovat do děčínských ulic. Kromě jiného mají v plánu navštívit jako každoročně 
i magistrát.

Koledníci mají zapečetěné kasičky

A jak koledníky z Tříkrálové sbírky poznat? Pokud koledníci, kteří žádají o dar do Tříkrálové sbírky 2016 pořádané Charitou Česká republika, nepředloží na požádání svůj průkaz koledníka nebo odmítnou ukázat úřední pečetění sbírkové kasičky, jedná se patrně o krále, kteří se za koledníky Charity ČR vydávají podvodně. Pokud budou mít lidé pochybnosti, mohou se obrátit na policii.

Jelikož si Charita ČR nečiní výhradní právo na tento lidový zvyk, nemůže ani nést odpovědnost za dary, které veřejnost svěří koledníkům, již nejsou u pořadatele sbírky evidováni.

„Vedoucí skupinky zmiňovaného pořadatele je osoba starší patnácti let a je vybavena průkazkou koledníka, což je zplnomocnění k vybírání prostředků do zapečetěné pokladničky, která má logo charity, dále dvě pečetě s razítkem obce a příslušné charity olepené průhlednou lepicí páskou. Pak má kasička své pořadové číslo, jež je uvedeno i na průkazce koledníka. Na ní je také číslo průkazu totožnosti nositele průkazky," vysvětluje Pavla Romaňáková 
z Charity.

Do sbírky se zapojí 50 tisíc dobrovolníků

Tříkrálová sbírka potrvá do 14. ledna, v jednotlivých regionech začíná v různých časech. V Praze se zapojilo přibližně 1000 dobrovolníků, 
v celé České republice 50 000. Organizátoři očekávají podobně jako loni výtěžek sbírky přes 89 milionů korun.