Osm žáků třetí a čtvrté třídy Základní školy v Malšovicích strávilo čtvrteční dopoledne v centru sociální rehabilitace Cesta do světa. Toto centrum podporuje osoby s mentálním a kombinovaným postižením a je provozováno občanským sdružením Slunečnice v Děčíně. Děti si prohlédly celé centrum, vyzkoušeli si, jak funguje plošina pro vozíčkáře, zapojily se do výroby vánočních přání, pohybové terapie, a to všechno společně s lidmi kteří i přes svůj handicap dokáží druhé mnohé naučit. Na závěr se všem představili ochotnické loutkové divadlo s drobnou hrou na téma kamarádství. „Po dlouholetých zkušenostech víme, že mnoho dospělých lidí nevnímá osoby s mentálním postižením jako přirozenou a hodnotnou součást společnosti. Snažíme se to změnit různými způsoby a nejlepší je samozřejmě začít u osvěty mladé generace,“ vysvětlila smysl akce vedoucí Cesty do světa Ivana Fryčková.