Dvě zajímavé akce se konaly na Základní škole Na Stráni v Děčíně. V první s názvem Zkoušky po devítce žáci devátých tříd prokázali své získané znalosti a dovednosti postupně na jednotlivých stanovištích vzdělávacích oblastí. Těchto stanovišť bylo deset. Z praktických důvodů chyběla jen tělesná výchova a pracovní činnosti. Výkony každého ze žáků hodnotila tříčlenná porota pedagogů a posléze přidělila i body. Na každém stanovišti bylo možné získat až deset bodů - celkem byl tedy maximální počet získaných bodů 100. Letos se to povedlo Tomáši Brzákovi z 9.A. Zkoušky po devítce jsou celodenní náročnou akcí a vážnost a opravdovost s jakou k nim přistupují žáci i pedagogové, je skvělá. Zároveň má škola možnost srovnání s roky předchozími. Žáci na slavnostním vyhlášení obdrželi glejt, na kterém našli všechny informace o svém výkonu a grafické srovnání se spolužáky letošními i srovnání se všemi, kteří v minulosti zkouškami prošli.

Druhá akce – Setkání s absolventy, je již tradiční záležitostí školy. Každý z loňských absolventů, kteří dorazí na setkání, vyplní dotazník, prostřednictvím kterého škola získá informace z prvního půlroku působení bývalých žáků na středních školách. V čem jsou úspěšní, kde mají mezery, co je zapotřebí více probrat a co je naopak jejich silnou stránkou. Řadu těchto poznatků je možné zapracovat do vzdělávacího programu.

Vít Průša