Ještě letos se oltář svatého Jana Nepomuckého v českokamenické poutní kapli Narození Panny Marie zase zaskví v plné kráse. Skončí tak restaurování jedné z místních památek, na jejichž obnovu město získalo dotační peníze z ministerstva kultury.

„I pro letošní rok máme přislíbené další finanční prostředky státu na obnovu některých dalších objektů. Je to částka 510 tisíc korun a k tomu musí další peníze ze svého rozpočtu přidat město,“ vysvětlil českokamenický starosta Miroslav Weis.

Česká Kamenice se může pyšnit titulem Historické město roku 2005. Je to ocenění za trvalou pozornost, kterou tamní radnice v předchozích letech věnovala právě záchraně objektů v památkové zóně i v dalších částech města.

„Samozřejmě v té péči jsme pokračovali i v následném období a budeme muset i v příštích letech. Bohužel, těch financí se nedostává vždy tolik, kolik bychom potřebovali,“ dodal českokamenický starosta.

Ve výčtu akcí pro nejbližší období figuruje například obnova hrobky velkoprůmyslníka a někdejšího starosty města Franze Preidla. Místo posledního odpočinku českokamenického mecenáše by od ostatních ploch v parku u poutní kaple mělo oddělovat i oplocení.

„Snad alespoň částečně zabrání případným škodám. Došlo tam totiž i k poničení dvou soch, které jsme nechali opravit,“ připomněl starosta Weis. Dodal, že vedle dalších objektů po obnově volá i historický dům, ve kterém už několik let sídlí Charita. Půjde o rozsáhlejší restaurátorské a další zásahy, na které ale město zatím nemá peníze.

Do úspěšného konce chce postupnou rekonstrukci svého zámku dovést i město Jílové. Na dokončení přestavby čeká druhé patro bývalého výletního a později i na nějakou dobu stálého sídla knížecího rodu Thunů, které přešlo v roce 2000 do majetku města.

„V rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 bychom měli získat i evropské peníze na proměny druhého zámeckého patra. Jde o celkovou částku ve výši zhruba deseti milionů korun, ke kterým musíme z vlastního rozpočtu přidat necelé dva miliony. Jedná se o projekt, který potrvá tři roky a získané peníze nebudou určené jenom na dokončení obnovy zámku, ale i mnohé kulturní a další aktivity s našimi saskými partnerskými městy,“ uvedl jílovský místostarosta Václav Zibner.

Miliony korun bude v horizontu několika příštích let do obnovy historických a památkově chráněných objektů investovat město Šluknov. Letos tam ze státního rozpočtu poplyne tři čtvrtě milionu.

„Peníze použijeme také na obnovu fasády našeho kulturního domu , jehož oprava ale potrvá ještě několik dalších let,“ tvrdil starosta Milan Kořínek. Připomněl, že k finančně náročným investicím v dalším období bude patřit uzavření zámeckého parku vybudováním nové zdi. To si s některými doprovodnými pracemi vyžádá přes dvanáct milionů korun. Město chce na zámku obnovit také některé historické erby a skoro milion si vyžádá rekonstrukce půdních prostor.

„Předpokládáme, že se nám tam podaří vytvořit vhodné zázemí pro stálou expozici betlémů, protože jejich vyřezávání se tady v minulosti věnovali mnozí řezbáři. Některé zajímavé exponáty dokonce můžeme získat na dlouhodobou výpůjčku i ze soukromých sbírek od lidí v saském pohraničí. Když se podaří expozici vytvořit, přispěje to určitě k dalšímu zvýšení zájmu návštěvníků o zdejší zámek,“ uvedl starosta Kořínek.

Připomněl, že Šluknov v rámci státních finančních prostředků přidělovaných na rekonstrukce v městské památkové zóně nemyslí jen na vlastní objekty, ale podporuje i záchranu historicky cenných domů dalších vlastníků. Platí to i v případě brázděné chalupy ve Försterově ulici, jejíž majitel získá na opravu příspěvek skoro půl milionu korun.