Odhadované náklady na rekonstrukci se pohybují ve stovkách milionů korun.

V části budovy je několik bytů, v části bývalé odjezdové haly byla ještě nedávno tělocvična. Ta je ale nyní zavřená a spolu se zbytkem historické budovy chátrá.

„V areálu Rakouské severozápadní dráhy by mohla najít zázemí naše kompletní fakulta. Mohl by zde také vzniknout kongresový sál nebo řada laboratoří," vysvětluje Ondřej Smíšek 
z děčínského pracoviště dopravní fakulty ČVUT.

Kromě toho by na východním nádraží mohl vyrůst simulátor pro strojvedoucí, který v současné 
v České republice chybí a mohl by najít klienty nejen u českých dopravců, ale i u těch v Polsku nebo v Německu.

„Pokud to dobře dopadne, mohli bychom získat i kolej přiléhající k budově, kde by bylo možné dělat řadu pokusů," vysvětluje dále Smíšek.

Východní nádraží a okolí.Zdroj: Deník/ Karel PechPřímo v areálu je naplánováno také přibližně devadesát lůžek, která by bylo možné využívat například při kongresové turistice, na kterou by se vzdělávací středisko v budoucnu rádo zaměřilo.

Děčínské pracoviště dopravní fakulty již dnes dělá řadu výzkumů, v novém areálu by mohlo například dělat crash testy, při kterých je potřeba mít v zemi zabudované snímače.

Řadou činností by si mohlo centrum z velké části vydělat na svůj provoz, který bude vzhledem 
k rozloze areálu poměrně nákladný. Ať se již jedná o kongresy, laboratoře nebo nejrůznější simulátory, které je možné pronajímat.

Předpokládané náklady na vybudování vzdělávacího a pokusného centra by se měly pohybovat okolo 400 milionů korun. Jakým způsobem se bude případná přestavba platit, zatím není jasné, v úvahu připadají například evropské fondy.

„Příští rok bych chtěl získat přibližně tři miliony na projekt, abychom mohli vůbec začít řešit finance. Příští rok bychom měli také mít jasno, kdo bude tu budovu vlastnit," přibližuje nejbližší plány Ondřej Smíšek.

Právě vlastnictví historické budovy, jejíž součástí je i Modrý salonek, je největším problémem. Stále ji totiž vlastní České dráhy, které se jí ale chtějí dlouhodobě zbavit a opakovaně ji nabízejí ke koupi. V současné době je cena celé památkově chráněné budovy stanovena na 27 milionů.

Východní nádraží a okolí.Zdroj: Deník/ Karel Pech„Pro nás je budova zbytná. České dráhy jsou akciová společnost a můžou prodávat svůj nemovitý majetek pouze za ceny stanovené znaleckým posudkem," řekla mluvčí Českých drah Radka Pistoriusová.

Podle jejích slov České dráhy investovaly do velmi zchátralé budovy bývalé Rakouské severozápadní dráhy v posledních pěti letech více než pět milionů korun.

V současné době jiný zájemce o koupi východního nádraží není.

Škola by se chtěla obrátit s žádostí o pomoc na řadu institucí v České republice, například na ministerstvo dopravy, ministerstvo průmyslu nebo ministerstvo školství. Velmi nákladné totiž kromě samotné rekonstrukce bude i následné vybavení vzdělávacího centra. Ceny nejrůznějších simulátorů se totiž mnohdy pohybují v částkách výrazně převyšujících deset milionů korun.

Pokud vše půjde hladce, mohlo by vzdělávací a kongresové centrum začít fungovat po roce 2025.

Vzdělávací centrum by se mohlo následně prolnout i s rozvojovou zónou, se kterou se počítá v jiné části tohoto rozsáhlého nádraží.

„Kromě budovy východního nádraží se v současné době řeší i pozemky v jejím okolí, což souvisí s plánovanou rekonstrukcí železniční trati Kolín – Děčín. V oblasti Děčín – východ, dolní nádraží by mohlo dojít k uvolnění severní části, přiléhající k Benešovské ul., a jižní části, přiléhající k ul. 17. listopadu, a vznikla by zde plocha pro podnikatelské aktivity," doplnil náměstek primátorky Jiří Anděl.

České dráhy se rozhodly zbavit historické budovy děčínského východního nádraží, která byla postavena v letech 1873 1874.Zdroj: Deník/Alexandr VanžuraMyšlenku přeměny bývalé nádražní budovy v moderní vzdělávací centrum se špičkovým technickým vybavením kromě samotné vysoké školy podporuje také Děčín, který se nedávno připojil k memorandu o využití východního nádraží.

„Je velká škoda, že vzácná budova východního nádraží, která je majetkem Českých drah, chátrá. Proto se nám velmi líbí projekt Multifunkčního vzdělávacího centra nádraží Rakouské severozápadní dráhy, který nám prezentovali zástupci Fakulty dopravní ČVUT," vysvětluje primátorka města Marie Blažková.

Kromě Děčína by měly memorandum podepsat také Ústecký kraj, České dráhy, Hospodářská a sociální rada Děčínska a Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje.

Případné kupce by kromě poměrně vysoké ceny mohlo odradit i to, že budova je kulturní památkou. A podle toho by se k ní měl také majitel chovat.

Děčínský stavební úřad přitom řeší špatný stav památky s jejím majitelem již řadu let. Velkého úspěchu se mu ale dosáhnout nepodařilo. Dráhy totiž vždy jen provizorně zajistily jen to nejhorší, impozantní budova ale chátrá dál. Zkáza začala před několika desítkami let, kdy se dráhy přestaly o cennou budovu starat. Místo bohatě zdobené odjezdové haly je dnes tělocvična, litinové střechy nástupiště kamsi zmizely.

Jedna ze zim navíc vážně poškodila střechu. A to tak vážně, že kolem celého domu jsou betonové zábrany, protože neustále opadávají římsy. Část střechy se dokonce propadla.

Východní nádraží a okolí.Zdroj: Deník/ Karel PechV nedávné minulosti se uvažovalo o tom, že by zde mohlo být drážní muzeum Národního technického muzea. Město i místní nadšenci a historici dělali pro vybudování nového muzea možné i nemožné. Mělo být totiž dalším turistickým lákadlem.

Vláda ale nakonec rozhodla o jeho umístění do Prahy a zhasila tak naděje na brzkou opravu architektonicky i historicky cenného nádraží.

O prodej se České dráhy snažily již před čtyřmi lety, tehdy ale ještě neznaly cenu. Přesto, že nádraží poměrně dlouho nabízely, nikdo jej nekoupil.

„Využití takové nemovitosti je problematické, ale uměl bych si zde představit třeba serverovny nebo kanceláře. Ale je jasné, že každý investor si spočítá, jak se mu investice vyplatí. A u takovéto budovy to bude náročné," řekl tehdy jednatel děčínské realitní kanceláře Vesta Martin Tonder.

Novorenesanční budovu vystavěnou v letech 1873 
– 74 navrhl Robert Frey. Se sousední budovou České severní dráhy, dnešním nádražím osobní dopravy, ji spojovala krytá lávka, která byla stržena na začátku 80. let minulého století.

Nádraží v Děčíně bylo součástí velkého evropského dopravního projektu, společnost vlastnila i flotilu nákladních plavidel na Labi a zajišťovala spojení s přístavem Hamburk, následně železnicí do Prahy a Vídně.