Ten získal domov důchodců v rámci církevních restitucí v loňském roce. Od té doby panovaly obavy o budoucnost domova.

„Jsme na dobré cestě se domluvit. Podle zatím poslední dohody by nájemné mělo být přibližně 90 tisíc korun měsíčně," popisuje současný stav jednání s novým majitelem jiříkovský starosta Michal Maják.

Původní požadavky na měsíční nájemné přitom byly mnohem větší. Ještě na začátku letošního roku se mluvilo o částce okolo 200 tisíc korun měsíčního nájemného. To bylo mnohonásobně více, než kolik bylo město ochotné za nájem rozsáhlého domova seniorů zaplatit. Jednání se přitom vlečou již od loňského roku. Pro klienty ale mohlo být uklidňující, že i v případě nedohody by o střechu nad hlavou nejspíše nepřišli. Řád redemptoristů se totiž při převzetí celého areálu zavázal, že v něm bude nejméně deset let provozovat sociální služby.

Při jednání o budoucnosti domova pro přibližně stovku klientů, o které se stará sedm desítek zaměstnanců, se podařilo vyjednat i návrat peněz do domova.

„Podle dosavadního průběhu by celé nájemné investoval domov do své obnovy. To vše ale vždy po domluvě s jeho vlastníkem," dodává starosta Maják.

Původně město nabídlo 60 tisíc korun nájemného, dalších třicet tisíc mělo putovat do fondu oprav.

Domov pro seniory ve Filipově totiž není v dobrém technickém stavu. Dlouhé roky se do něj investovalo jen v případě nutné údržby, velké investice se nedočkal již desítky let.

Třípodlažní budova domova je spojena s poutní bazilikou Panny Marie Pomocnice křesťanů. Byla založena již 
v roce 1884 a jako klášterní zařízení sloužila k ubytování duchovních.

Redemptoristé byli v klášteře a přilehlých budovách až do roku 1950, kdy byla jejich činnost rozhodnutím státních orgánů ukončena. Od roku 1953 sloužil objekt jako kasárna, vojáci jej opustili až na začátku druhé poloviny 60. let 
20. století.

V roce 1971 byla stavba adaptována a přizpůsobena sociálním účelům. Vznikl tak domov důchodců, dnes s názvem Domov „Srdce v dlaních".

Pod střechou domova se nachází velký kulturní sál, knihovna, v přízemí pak obchůdek se smíšeným zbožím pro obyvatele zařízení.