„Je jasné, že ne vše se podaří zrealizovat, ale je to také podklad pro některé dotační žádosti, které vyžadují, aby dané akce byly zahrnuty ve strategickém plánu. Mnohdy po nás ale lidé chtějí věci, které sami ovlivnit nemůžeme, ačkoli se týkají města," říká místostarosta Rumburka Jiří Pimpara.

Jednou z takových věcí je například posílení napojení města na energetickou síť nebo oprava pivovaru, který je v soukromých rukách. Naopak město již pracuje na vybudování veřejných toalet, po kterých lidé také volají.

Součástí plánu rozvoje jsou také analýzy, které vycházejí z dotazníků. Těch se na radnici sešlo téměř 300. Lidé a organizace z Rumburku v nich popisovali věci dobré, problematické, ale i hrozby pro město.

Těmi je podle respondentů kromě nedostatečného napojení na rozvodnou síť například neutěšený stav v Lužické nemocnici.
Jednou z možností, kterých by se mělo město držet, je využití volného času.

„Nabídka volnočasových aktivit je velmi bohatá, děti určitě nestrádají. Nedostatek vidím ve volnočasových aktivitách pro dospělé a seniory. Snažíme se jim nabídnout výtvarné nebo sportovní kurzy, ale o ty není příliš velký zájem," říká Gabriela Doušová, ředitelka Schrödingerova institutu, který je největším pořadatelem volnočasových aktivit v regionu.

Součástí strategického plánu jsou také cíle pro příštích deset let.

Jedním ze záměrů jsou opravy škol a školek a zvýšení kapacity především ve školkách. Součástí plánu jsou také opravy sídlišť nebo oživení koupaliště u rybníka Racek. Stávající koupaliště totiž před časem prodalo město soukromému majiteli, který rozvoj koupaliště neplánuje.

„Pokud bychom chtěli investovat do nějakého přírodního koupaliště, je to možné na Racku, který je náš. Takže nejspíše by ta případná investice směřovala tam," říká Pimpara s tím, že pokud by se rozhodlo město pro umělé koupaliště, má možnost vybudovat bazén vedle krytého plaveckého bazénu.

Vyřešit je třeba podle návrhu priorit také špatný stav silnic a vybudovat západní obchvat města, který by měl pomoci zklidnit dopravu v Rumburku.

Zaměřit by se měl Rumburk nadále i na turistický ruch, podle plánu chce vybudovat například vyhlídkové okruhy vedoucí okolím města.

Strategický plán RumburkuNyní projednávaný strategický plán rozvoje města bude platit pro příštích deset let až do roku 2026. Město v něm popisuje nejen současný stav včetně akutních hrozeb, ale také možné rozvojové plány. A to nejen v oblasti ekonomické, ale také v oblasti služeb, dopravy nebo vybavenosti města. Strategický plán rozvoje je nezbytný pro získání některých dotací. Na konci dubna se k plánu mohli na veřejném projednání vyjádřit i obyvatelé Rumburka. Pokud se někdo nemohl tohoto projednání zúčastnit, má stále možnost se ke strategickému plánu rozvoje vyjádřit. Své připomínky nebo návrhy může doručit na rumburskou radnici až do 15. května.