Štěrk a posypový materiál, který zůstal na silnicích v Hřensku po zimní údržbě, uklízejí tamní pracovníci na veřejně prospěšných pracích.

„Bereme to od cedule, která značí hranici obce, k ceduli. Děláme to za správce komunikace, ale ten si to po zimě ještě nikdy neuklidil a my chceme mít obec čistou,“ řekl Martin Dařbuján, místostarosta Hřenska. Pro pracovníky na VPP, o které se stará Eva Šmardová z obecního úřadu, mají v Hřensku připravenou ještě spoustu práce. V nejbližší době začnou s úklidem turistických stezek k oběma Soutěskám.

„Až to bude hotové, přijdou na řadu parčíky, přístaviště a zbytek obce. Jsme velmi rádi, že tu takové pomocníky máme,“ podotkl Dařbuján. Dodal, že Hřensko jako turistické centrum chce být čisté. Ovšem turisté, kteří ho navštěvují, příliš čistotní nejsou.V obci mají pořád, co uklízet.