„Jsme moc rádi, nové vybavení usnadní práci našim klientům. V létě se sušením prádla našich klientů bez přístřeší tak velký problém není, o poznání horší je to na podzim a v zimě,“ řekla předsedkyně sdružení Jonáš Radmila Horynová, která ve středu přebrala spolu s jednou s klientek Irenou Schořovou od faráře děčínské římskokatolické farnosti Františka Jiráska šek na patnáct tisíc korun.

Tříkrálová sbírka se letos v Děčíně uskutečnila poprvé. Celkem se do sedmi kasiček vybralo 23 463 koruny. Podle pravidel sbírky může zůstat až 60 procent z vybrané částky přímo v místě. Zbylé peníze půjdou na další projekty.