Jarní probouzení přírody je patrné i uprostřed měst a obcí. Trávníky se tam zazelenaly a rostou rychleji, než v jiných letech. Totéž platí i o porostech nešlechtěných, tedy nejrůznějších plevelných a náletových rostlinách. Pokud je vlastníci pozemků nestihnou sečením odstraňovat, hrozí jim i pokuty.

„Každoročně se zabýváme řadou takových případů. Některé z nich řešíme i na základě podnětů občanů, kteří upozorňují na dlouhodobě nesečenou trávu na veřejných prostranstvích a nebo bující plevele. Vlastníky pozemků pak vyzýváme ke zjednání nápravy,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí děčínského magistrátu Jiří Hykš. Dodal, že každoročně tak řeší několik případů provinilců, kteří o své pozemky řádně nepečují.

Zanedbaná péče o travní porosty ale ještě nemusí sama o sobě být důvodem k udělení finančních sankcí, které se mohou pohybovat od několika tisícovek až po statisícové částky. Vlastníkovi pozemku musí být prokázáno, že nesečením trávy způsobuje například zaplevelení okolních ploch. Možnost správního řízení a případného postihu dává i zákon o obcích, který podobné počínání hodnotí jako přestupek narušování vzhledu obce.

„V některých sporných záležitostech nás radnice žádají o odborné stanovisko, jestli jsou inkriminované nesečené porosty hrozbou šíření plevelů. Většinou tam takové riziko není. Problém pak víceméně spočívá v tom, že přerostlá tráva nebudí kdesi uprostřed města nebo obce dobrý dojem,“ poznamenal Jan Blažíče ze Státní rostlinolékařské správy pro Ústecký a Liberecký kraj.

Pracovníci této instituce se zaměřují především na kontroly zemědělsky obdělávané a využívané půdy, „Myslím, že se situace na těchto pozemcích v jednotlivých regionech zlepšuje. Nějaké větší zaplevelené plochy, které ještě před lety hyzdily krajinu, jsou už spíše výjimkou,“ dodal šéf odboru. Nejčastějším terčem stížností se stává přerostlá tráva v městské zástavbě. Lidé většinou za takový stav kritizují radnici. „O trávníky a další plochy zeleně, které patří do majetku města, se v Děčíně v rámci dlouhodobé smlouvy za paušální platbu starají pracovníci technických služeb. Nesmějí nechat trávu přerůst do výšky nad dvacet centimetrů. Situaci hodnotíme pravidelně koncem každého týdne. Není to vždy bez nedostatků, ale k jejich odstranění dochází vždy podle domluvy.

Žádné smluvní sankce jsme v poslední době uplatňovat nemuseli,“ tvrdil vedoucí majetkového odboru magistrátu Tomáš Martinček.

Připomněl, že v Děčíně je dost zřejmé, které plochy zeleně patří do majetku města a které jsou jiných vlastníků. Ty městské jsou udržované, horší je to s těmi ostatními.

A platí to i o některých pozemcích mezi panelovými domy i jinde, které náleží do správy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a nebo Pozemkovému fondu ČR.

Na upravenosti veřejných prostranství záleží i obcím. Většina z nich na sekání trávy využívá lidi zaměstnávané v rámci veřejně prospěšných prací.