Revitalizace rekreačního rybníku Mašiňák ve Varnsdorfu je v plném proudu. V současné době se pracuje na odbahnění rybníka a odtěžení organických sedimentů. Dělníci pracují ina úpravě koruny hráze a začali s pracemi k bezpečnostnímu přelivu. Na revitalizaci vodní plochy Mašíňák a uložení bahna z něho získalo město Varnsdorf dotaci více jak jednadvacet milionů korun. Městou pokladnu přijde akce na více jak dva miliony korun. Varnsdorfský rybník již nesplňoval požadavky z hlediska provozuschopnosti a bezpečnosti. Odtěženíbahna a dalších nánosů je jediným možným opatřením, které omezí masový rozvoj bakterií v rybníku. Stavba by měla být dokončena v červenci tohoto roku.